Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2012-10-31

Do szkół wybierają się przedstawiciele wielu dyrekcji Komisji Europejskiej, którzy w swojej pracy zajmują się najróżniejszymi obszarami działań KE, poczynając od pomocy humanitarnej przez badania i rozwój, aż po tłumaczenia pisemne.

Każdy z nich opowie o swoich własnych doświadczeniach zawodowych i o własnej drodze do Brukseli lub Luksemburga (gdzie swoje siedziby ma część działów KE). Dzięki temu spotkania nie będą suchymi prelekcjami o UE, lecz pozwolą uczniom poznać funkcjonowanie unijnych instytucji "od kuchni".

Każda ze szkół biorących udział w programie otrzyma również zestaw dostosowanych do wieku uczniów publikacji na temat Unii Europejskiej.

                                         

 

Początki akcji Back to School sięgają 2007 roku. W krajach sprawujących prezydencję w Radzie UE "powrót do szkoły" ma charakter niemal masowy – rok temu swoje szkoły odwiedziło ponad dwustu polskich pracowników instytucji UE, w tym troje polskich europosłów oraz komisarz Janusz Lewandowski.

Było to bardzo pozytywne doświadczenie, zarówno dla wracających po latach w szkolne mury urzędników, jak i dla młodych ludzi biorących udział w spotkaniach. Dlatego w tym roku akcja, w nieco mniejszej skali, została zorganizowana ponownie, mimo że polska prezydencja należy już do przeszłości.

Oprócz urzędników Komisji w akcji biorą również udział Polacy pracujący w Radzie UE i w Parlamencie Europejskim.

Zobacz także: Wielki powrót do szkoły

 CTT