Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2012-09-11

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) wybrała 536 osób, najlepszych naukowców rozpoczynających karierę naukową, którzy skorzystają ze środków finansowych w wysokości niemal 800 mln euro. „Dotacje ERBN dla początkujących naukowców”, w wysokości maksymalnie 2 milionów euro na projekt, pomogą najbardziej obiecującym naukowcom w dokonywaniu odkryć w pionierskich dziedzinach wiedzy. Pozwolą im również na stworzenie własnych zespołów badawczych z ponad 3000 doktorantami i habilitantami, wspierając w ten sposób nowe pokolenie czołowych naukowców w Europie.

W tym roku dofinansowanie w wysokości 1,3 mln euro otrzymał jeden naukowiec z Polski – dr Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego. Jej projekt dotyczy wzajemnego oddziaływania między kulturą europejska i językiem hiszpańskim a kulturą i językiem Indian Nahua (Azteków), od czasów konkwisty aż do współczesności. 

W ramach największej w historii kampanii przyznawania dotacji ERBN udzieli wsparcia naukowcom 41 narodowości w 21 krajach europejskich. Wybrane projekty obejmują szeroki zakres tematów: od skutków społecznych współpracy transśródziemnomorskiej na rzecz energii odnawialnej do laserowych aparatów słuchowych i technologii teledetekcji wykorzystywanych w pracach inżynierii lądowej.

Komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: W światowej gospodarce opartej na wiedzy potrzebujemy nowych pomysłów, aby sprostać konkurencji. Dlatego też inwestowanie w światowej jakości badania pionierskie i w kolejne pokolenie naukowców jest jednym z najważniejszych priorytetów Europy. Po zaledwie pięciu latach dotacje ERBN są znane na całym świecie, dzięki czemu możemy przyciągnąć i zatrzymać śmietankę młodych naukowców.

W ramach ostatniego konkursu wpłynęło 4741 wniosków – o 16 proc. więcej niż w ubiegłym roku – co świadczy o rosnącym zainteresowaniu i popularności dotacji ERBN. 44 proc. wybranych propozycji dotyczy obszaru „nauk fizycznych i inżynierii”, 37 proc. – „nauk biologicznych”, a 19 proc.– „nauk społecznych i humanistycznych”. Średni wiek wybranych naukowców wynosi około 37 lat. 24 proc. wybranych naukowców to kobiety, co oznacza wzrost w stosunku do zeszłorocznych 21 proc. Beneficjenci dotacji zostali wybrani na podstawie oceny opartej na wzajemnej weryfikacji przez 25 zespołów złożonych z uznanych naukowców z całego świata. Doskonałość jest jedynym kryterium selekcji.

Dotacje ERBN dla początkujących naukowców są przeznaczone dla najlepszych rozpoczynających karierę badawczą naukowców dowolnej narodowości, pod warunkiem że mieszkają oni w Europie lub zgodzą się do niej przyjechać, aby podjąć pracę. Całkowita kwota każdej dotacji może wynieść nawet 2 mln euro w okresie finansowania maksymalnie do 5 lat. Wielka Brytania, Niemcy i Francja przyjmują największą liczbę wybranych wnioskodawców.

Środki finansowe przeznaczane na dotacje dla początkujących naukowców wzrosły z 670 mln euro w 2011 r. do niemal 800 mln euro, czyli o 19,4 proc. ERBN, która jest najnowszym, pionierskim elementem unijnego siódmego programu ramowego w zakresie badań (7PR), dysponuje budżetem całkowitym w wysokości 7,5 mld euro w okresie od 2007 do 2013 r. Komisja Europejska zaproponowała znaczne zwiększenie budżetu ERBN do ponad 13 mld euro w nowym programie ramowym „Horyzont 2020” (lata 2014-2020).

Kontekst

Utworzona w 2007 r. przez UE Europejska Rada ds. Badań Naukowych stanowi pierwszą ogólnoeuropejską organizację finansującą badania o charakterze pionierskim. Ma ona przyczynić się do wybitnych osiągnięć naukowych w Europie poprzez wspieranie współzawodnictwa przy ubieganiu się o dotacje między najlepszymi i najbardziej twórczymi naukowcami dowolnej narodowości i wieku. ERBN stara się również przyciągać do Europy najlepszych naukowców z całego świata. Udziela ona wsparcia finansowego młodym naukowcom rozpoczynającym karierę naukową („ERC Starting Grants”), już niezależnym wybitnym naukowcom („ERC Consolidator Grants”) oraz najlepszym doświadczonym badaczom („ERC Advanced Grants”). Znaczne środki finansowe przyznawane są na podstawie oceny opartej na wzajemnej weryfikacji i mogą wynieść maksymalnie 2 mln euro w przypadku dotacji dla początkujących naukowców, 2,75 mln euro w przypadku dotacji dla samodzielnych naukowców i 3,5 mln euro w przypadku dotacji dla doświadczonych badaczy.

ERC działa zgodnie z podejściem „oddolnym”, które pozostawia inicjatywę w rękach naukowców, pozwalając im na zidentyfikowanie nowych możliwości we wszystkich dziedzinach naukowych.

ERBN jest kierowana przez radę naukową ERBN, złożoną z 22 najlepszych naukowców i badaczy; przewodniczącą ERBN jest prof. Helga Nowotny. Agencja wykonawcza ERBN wdraża program szczegółowy „Pomysły”; jej dyrektorem jest Pablo Amor.

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

http://erc.europa.eu/

 CTT