Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-06-29

Róża Thun spotkała się z dziennikarzami, aby dokonać bilansu swojej czteroletniej działalności w Komisji Europejskiej w Polsce oraz podziękować im za współpracę. Wyraziła przy tym szczególną wdzięczność przedstawicielom rządu, władzom samorządowym, organizacjom pozarządowym oraz mediom za wsparcie, które umożliwiło przybliżenie Unii Europejskiej i jej instytucji obywatelom w różnych częściach Polski.

 

         

 

Nie ukrywam, że patrzę z wielką satysfakcją na nasz wspólny dorobek ostatnich lat – mówiła Róża Thun, wymieniając szereg działań Przedstawicielstwa w zakresie promowania idei Europy i UE w Polsce. – Ufam, że wspólne inicjatywy z naszymi partnerami ekonomiczno-społecznymi oraz kontakty z obywatelami podczas licznych wizyt regionalnych, kampanii i wykładów przyczyniły się do poszerzenia wiedzy Polaków o instytucjach europejskich i przekonały ich do aktywnego udziału w procesie integracji.

Odnosząc się do swojej nowej funkcji eurodeputowanej Róża Thun wyraziła zadowolenie z faktu, że Komisja Europejska blisko współpracuje z Parlamentem Europejskim, który po ostatnich wyborach nabrał – w jej przekonaniu – nowej jakości. Zwróciła również uwagę na rosnącą rolę polskiej reprezentacji w przyszłym składzie Parlamentu, podkreślając, że Polacy stają się ważnym graczem i jest wokół nich dobra atmosfera.

Na zakończenie była Dyrektor zachęcała przedstawicieli rządu i władz samorządowych, organizacje pozarządowe oraz media do podtrzymywania dobrych relacji z Przedstawicielstwem KE w Polsce, dodając żartobliwie: Taki jest mój testament – w Komisji.

 

 CTT