Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2012-08-09

Jednak prawidłowe i skuteczne przestrzeganie tych przepisów uzależnione jest od stosowania w praktyce obowiązujących wymogów przez rzetelnych i godnych zaufania producentów oraz sprzedawców. Niezbędny jest także skuteczny nadzór rynku ze strony organów państw członkowskich, a co najważniejsze świadomość konsumentów, którzy muszą wiedzieć, na co powinni zwracać uwagę kupując zabawki dla dzieci. Jeśli zabraknie jednego z tych elementów, niebezpieczne zabawki mogą nadal trafiać w ręce naszych pociech.

W ramach trwającej obecnie kampanii poświęconej bezpieczeństwu zabawek Komisja Europejska przygotowała film informujący konsumentów, o tym jak kupować bezpieczne zabawek i jak ich bezpiecznie używać. Bohaterem filmu jest śpiewający robot w zabawny sposób przybliżający dzieciom ideę bezpieczeństwa zabawek. Film zachęca także rodziców do zapoznania się z istotnymi wskazówkami na temat bezpieczeństwa zabawek, dostępnymi na stronie internetowej kampanii.

Teledysk podkreśla znaczenie niektórych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, na które należy zwracać uwagę przy zakupie zabawek oraz w trakcie zabawy z nimi.

 

 Nigdy nie kupuj zabawek bez oznakowania CE

Oznakowanie CE stanowi zobowiązanie producenta zabawek, gwarantujące, że zabawka spełnia wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa UE, będące jednymi z najbardziej rygorystycznych na świecie.

 Nie kupuj zabawek z małymi ruchomymi częściami dla dzieci poniżej 3 roku życia.

 

Dla dzieci poniżej 3 roku życia szczególnie groźne mogą być zadławienia, a przecież nasze pociechy mają zwyczaj wkładania wszystkiego do buzi! Zabawki oznaczone tym symbolem nie nadają się do zabawy dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Czytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia

Zabawkowe łyżwy, rowery i skutery wymagają nadzoru ze strony rodziców oraz wyposażenie dziecka w elementy ochronne (kask). Takie zabawki, ze względu na ryzyko wypadków, nie mogą być używane w ruchu drogowym.

To nie wszystko, o czym powinni pamiętać rodzice. Więcej porad na temat bezpieczeństwa zabawek znajduje się na specjalnej stronie internetowej: ec.europa.eu/enterprise/toys-tips

Rola przemysłu i państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa zabawek

Za najważniejsze aspekty bezpieczeństwa zabawek odpowiadają producenci oraz organy regulacyjne w państwach członkowskich UE. Przemysł jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby zabawki trafiające na rynek spełniały obowiązujące wymogi, a państwa członkowskie za egzekwowanie przepisów i nadzorowanie rynku.

Kampania informacyjna dla producentów

Komisja prowadzi obecnie kampanię informacyjną na rzecz bezpieczeństwa zabawek skierowaną do firm zajmujących się produkcją i dystrybucją zabawek. Jednym z elementów kampanii są seminaria organizowane dla producentów i sprzedawców, służące zwiększeniu ich świadomości na temat przepisów o bezpieczeństwie zabawek. Kampania ruszyła w styczniu 2012 r. w Rumunii, a następnie „przemierzyła” Bułgarię, Francję, Niemcy, Polskę, Czechy, Irlandię i Włochy. Wybrano właśnie te kraje, ponieważ w 2009 r. wyprodukowały one 80 proc. wszystkich powstałych w UE zabawek. Kampania informacyjno-szkoleniowa kontynuowana będzie w 2013 r. i obejmie wszystkie państwa członkowskie. Komisja szkoli także producentów w Chinach, ponieważ większość zabawek w naszych sklepach pochodzi z tego właśnie kraju.

Kontrola oznakowania CE

Oznakowanie CE gwarantuje konsumentowi, że produkt został odpowiednio oceniony przed jego wprowadzeniem na rynek i spełnia normy bezpieczeństwa UE w zakresie zdrowia i ochrony środowiska. Organy nadzoru we wszystkich państwach członkowskich muszą zapewnić skuteczne kontrole legalnego posługiwania się oznakowaniem CE przez producentów zabawek, importerów i dystrybutorów. Są one również zachęcane przez Komisję do wzajemnej koordynacji działań w celu zapewnienia spójnej interpretacji norm, a tym samym zagwarantowania przedsiębiorcom, że rynek działa w sposób otwarty i sprawiedliwy.

Umieszczając na produkcie oznakowanie CE producent deklaruje i bierze pełną odpowiedzialność za jego zgodność z odpowiednimi wymogami prawnymi. Dzięki prawidłowemu stosowaniu oznakowania CE można zdobyć i utrzymać zaufanie konsumentów, a poważne skutki prawne i ekonomiczne nielegalnego stosowania oznakowania CE zapobiegają łamaniu prawa przez większość firm.

Dodatkowe informacje na temat oznakowania CE:

IP/10/733, MEMO/10/257CE page on Europa

Dodatkowe informacje na temat europejskiego przemysłu zabawkarskiego:

IP/11/908, MEMO/11/448, Toys page on Europa

 CTT