Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-06-23

Pozwoli to na przykład belgijskiemu usługodawcy załatwić wszystkie niezbędne formalności przez Internet, aby otworzyć kawiarnię w Holandii. Projekt pilotażowy posłuży dalszemu podniesieniu poziomu jakości obsługi elektronicznej. W ciągu najbliższych trzech lat w projekt pilotażowy zainwestowanych zostanie 14 mln EUR, z czego połowa pochodzić będzie z unijnego programu na rzecz konkurencyjności i innowacji.

Inwestycje w najnowsze technologie informacyjne to najwłaściwsza droga rozwoju współpracy pomiędzy administracją państwową w różnych krajach oraz ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do rynków w innych państwach członkowskich - mówi Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.

Jej zdaniem obsługa przez Internet bez zbędnej biurokracji umożliwi europejskim przedsiębiorcom ekspansję na nowych rynkach i zwiększy handel w UE. W efekcie nastąpi wzrost gospodarczy i powstanie więcej miejsc pracy na jednolitym rynku.

Usługi to główna siła napędowa wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy w Europie generując 70% PKB Unii Europejskiej. W ostatnich latach były one źródłem 95% nowych miejsc pracy. O ile wymiana towarów w UE nie jest już niczym ograniczona, o tyle jednolity rynek usług nie osiągnął jeszcze pełni swoich możliwości. Ograniczenia prawne i administracyjne nadal utrudniają usługodawcom zakładanie firm w innych krajach lub prowadzenie sprzedaży za granicą.

Projekt pilotażowy realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Austrią, Francją, Grecją, Niderlandami, Niemcami, Polską i Włochami przyniesie nowe rozwiązania techniczne podnoszące poziom jakości transgranicznej obsługi przez administrację państwową.

Punkty kompleksowej obsługi, dzięki którym firmy będą mogły załatwić wszystkie formalności w jednym miejscu, powstaną w każdym państwie członkowskim do końca 2009 r.

Dzięki nim projekt pilotażowy posłuży ujednoliceniu różnych procedur stosowanych w tym zakresie w krajach UE. Sprzyjać on będzie korzystaniu z obsługi elektronicznej i opracowaniu wspólnych wymogów, wspólnych standardów zapewniających bezpieczeństwo transakcji na całym terytorium UE oraz korzystać będzie z najlepszych praktyk, otwartych specyfikacji i przyjaznych użytkownikowi rozwiązań.

Dodatkowe informacje na stronach poświęconych eGovernment (elektronicznej administracji):

http://ec.europa.eu/egovernment

Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT):

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp

Program Komisji Europejskiej na rzecz konkurencyjności i innowacji:

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

Unijna dyrektywa o usługach:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

 CTT