Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2012-07-03

W ramach otwieranych 9 lipca 2012 konkursów Komisja Europejska planuje przeznaczyć 8,1 mld euro na granty pochodzące z unijnego 7. Programu Ramowego (FP7). Jest to ostatnie i największe zaproszenie do składania wniosków w ramach FP7, które stanowi ważny element działań Komisji podejmowanych na rzecz stymulowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie.

Zaproszenie obejmie te obszary badań, w których działania na szczeblu unijnym są najbardziej niezbędne. 4.8 mld euro zostanie przeznaczone na inwestycje min. w dziedzinach takich jak ochrona oceanów i wód, lepsze wykorzystanie surowców, efektywność energetyczna, wspierania efektywności w przetwarzaniu zasobów biologicznych, budowa inteligentnych miast, reforma sektora publicznego, badania nad mózgiem oraz odporność mikrobiologiczna. 

Jednym z ważniejszych priorytetów 7. Programu Ramowego jest zwiększenie konkurencyjności Europy, jako atrakcyjnego miejsca pracy badawczej dla światowej klasy naukowców. W związku z tym w 2013 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych przeznaczy na wsparcie najlepszych badaczy ponad 1,7 mld euro. Dodatkowo Komisja Europejska zagwarantuje 963 mln euro na rzecz rozwijania mobilności naukowców w ramach tzw. działań Marie Curie

Program seminarium:

10.30-11.00 Rejestracja

11.00-11.05 Otwarcie i powitanie

Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

11.05-11.30 Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego, omówienie nowo otwartych konkursów

Dr Wiktor Raldow, Szef Działu w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej

11.30-11.40 Sesja pytań i odpowiedzi

11.40-12.20 Polskie sukcesy w Programie Ramowym - prezentacja projektów

  • WISER – Water bodies in Europe: Integrative Systems to assess Ecological status and Recovery, Dr Hanna Soszka, Instytut Ochrony Środowiska - PIB
  • EUSANH-ISA – European Science Advisory Network for Heath, Paulina Boczek, Narodowy Instytut Zdrowia
  • BLAST - Eclipsing binary stars as cutting edge laboratories for astrophysics of stellar structure, stellar evolution and planet formation, Prof. Maciej Konacki, Centrum Astronomiczne Polskiej Akademii Nauk
  • PGPE - Public Goods through Private Eyes, Dr Natalia Letki (TBC), Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

12.20-12.30 Sesja pytań i odpowiedzi

12.30-13.15 Dyskusja panelowa:

Dlaczego warto zwiększać polskie uczestnictwo w programach badawczych UE i jak wspierać więzi nauki i biznesu w dążeniu do innowacyjnej gospodarki?

  • Anna Dziubczyńska-Pytko, Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE,
  • Jacek Wojciechowicz, Prezes Polskiej Fundacji Promocji Kadr,
  • Wiktor Raldow, Szef Działu w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej

Moderator: Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

13.15 Zakończenie

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy przesłać do 05.07.2011 na adres e-mail:
COMM-REP-WAW-REJESTRACJA@ec.europa.eu

 CTT