Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2012-06-29

Przepisy regulujące przesyłanie danych w roamingu pozwolą typowemu przedsiębiorcy podróżującemu po UE zaoszczędzić ponad 1000 EUR rocznie. Rodzina, która wybiera się na wakacje do innego kraju Unii, będzie mogła zaoszczędzić co najmniej 200 euro. (W załączniku II przedstawiono konkretne przykłady korzystania z usług transmisji danych w roamingu). Nowe przepisy spowodują także obniżenie maksymalnych opłat za połączenia głosowe i wiadomości tekstowe.

Po uwzględnieniu rozmów, wiadomości tekstowych i transmisji danych poprawione rozporządzenie w sprawie roamingu przyniesie konsumentom oszczędności wynoszące 75 proc. cen z 2007 r. w odniesieniu do usług w roamingu. W tym roku Europejczycy wydadzą na usługi roamingu ok. 5 mld euro, co oznacza oszczędność około 15 mld euro w porównaniu z cenami sprzed wejścia w życie pierwszego rozporządzenia w sprawie roamingu w 2007 r.

- Limity cenowe dla pobierania danych oznaczają, że dysponujemy roamingiem dla użytkowników smartfonów. Raz na zawsze kończymy z zawyżonymi stawkami za roaming w UE. Cieszę się, że dzięki podejmowanym z roku na rok unijnym działaniom obywatele są w stanie coraz więcej zaoszczędzić – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes.

Nowe, obowiązujące od 1 lipca 2012 r. maksymalne ceny dla użytkowników sieci komórkowych kształtują się następująco:

  • 29 eurocentów (plus VAT) za minutę połączenia wychodzącego,
  • 8 eurocentów (plus VAT) za minutę połączenia przychodzącego,
  • 9 eurocentów (plus VAT) za wysłanie wiadomości tekstowej,
  • 70 eurocentów (plus VAT) za megabajt (MB) w przypadku pobierania danych lub korzystania z internetu w czasie pobytu za granicą (przy zastosowaniu naliczania za każdy kilobajt).

W lipcu 2009 r. wielu operatorów naliczało ponad 4 euro za MB pobieranych danych. Teraz cena ta będzie sześciokrotnie niższa. Do 2014 r., w miarę dalszego obniżania cen, maksymalny koszt pobierania danych wyniesie zaledwie 20 eurocentów (plus VAT) za MB, czyli o 90 proc. mniej niż obecnie.

Operatorzy mogą oferować niższe stawki. Limit cenowy to stawka maksymalna, stanowiąca swojego rodzaju ochronę, zaś konkurencja powinna przyczynić się do jej obniżenia.

Ponadto, aby ochronić konsumentów przed niespodziewanie wysokimi rachunkami, począwszy od dnia 1 lipca 2012 r. osoby podróżujące poza UE będą otrzymywały ostrzeżenie w postaci wiadomości tekstowej, e-maila lub wyskakującego okienka, jeżeli kwota na ich rachunku należna za przesyłanie danych w roamingu będzie się zbliżała do 50 EUR lub innego uprzednio ustalonego poziomu. Konsumenci będą wtedy musieli potwierdzić, czy zgadzają się na przekroczenie tej kwoty, aby kontynuować przesyłanie danych w roamingu. Jest to rozszerzenie systemu ostrzegawczego istniejącego obecnie w UE.

Środki wchodzące w życie dnia 1 lipca są pierwszymi z serii środków stopniowej redukcji limitów cenowych, które doprowadzić mają do powstania nowego systemu, zapewniającego większą ofertę i konkurencyjność na rynku oraz nowe interesujące możliwości w zakresie roamingu, użytkownicy będą bowiem mogli podpisywać odrębne umowy w sprawie roamingu przed rozpoczęciem podróży lub wybrać dostawcę na miejscu, w sposób zbliżony do wyboru sieci bezprzewodowej. Ta opcja dostępna będzie od 1 lipca 2014 r.

Kontekst

Unia Europejska wprowadziła ograniczenia cen za roaming po raz pierwszy w 2007 r. (

IP/07/870), chcąc zagwarantować, że abonenci telefonów komórkowych będą płacili zbliżone stawki za roaming w całej UE. W lipcu 2009 r. przyjęto zmienione przepisy, na mocy których stawki za roaming miały być dalej stopniowo obniżane, tak aby do lipca 2011 r. maksymalna stawka za roaming wynosiła 35 centów za minutę w przypadku połączeń wychodzących oraz 11 centów za minutę w przypadku połączeń odbieranych podczas pobytu za granicą (zob. IP/09/1064 oraz MEMO/09/309). Przyjęte w 2009 r. przepisy w sprawie roamingu obowiązują do końca czerwca 2012 r. 

Informacje dodatkowe

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona roamingowi

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej 

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie kroes na Twitterze

 

Załącznik I:

Nowe maksymalne stawki detaliczne (bez VAT)

 

Od 1 lipca 2012 r.

Od 1 lipca 2013 r.

Od 1 lipca 2014 r.

Transmisja danych (za MB)

70 eurocentów

45 eurocentów

20 eurocentów

Połączenia głosowe wychodzące (za minutę)

29 eurocentów

24 eurocenty

19 eurocentów

Połączenia głosowe przychodzące (za minutę)

8 eurocentów

7 eurocentów

5 eurocentów

SMS (za jedną wiadomość tekstową)

9 eurocentów

8 eurocentów

6 eurocentów

 Nowe maksymalne stawki hurtowe bez VAT w eurocentach (dotyczące cen naliczanych sobie wzajemnie przez operatorów)

 

Od 1 lipca 2012 r.

Od 1 lipca 2013 r.

Od 1 lipca 2014 r.

Transmisja danych (za MB)

25 eurocentów

15 eurocentów

5 eurocentów

Połączenia głosowe (za minutę)

14 eurocentów

10 eurocentów

5 eurocentów

SMS (za jedną wiadomość tekstową)

3 eurocenty

2 eurocenty

2 eurocenty

Proponowane limity stawek mają służyć jedynie jako zabezpieczenie dla konsumentów, gdyż Komisja ma nadzieję, iż proponowane środki strukturalne wspierające konkurencję przyczynią się do powstania ogólnoeuropejskich ofert i obniżenia cen znacznie poniżej progów ochronnych.

 

Załącznik II:

Oszczędności uzyskane przy pobieraniu danych

Przykład 1

Czteroosobowa rodzina spędza tydzień na igrzyskach olimpijskich w Londynie i korzysta ze smartfona. Średnie ceny UE:

 

Lato 2009 r.

Lato 2012 r.

Oszczędności

1MB

Średnia cena w UE
3 EUR + średnio 19,8% VAT
(3,594 EUR)

70 eurocentów

+ średnio 21% VAT
(0,847 EUR)

 

Sprawdzenie mapy 7 razy (1MB na mapę)

25,16 EUR

5,93 EUR

19,23 EUR

Wejście na portale społecznościowe, codziennie przez 45 min (+/- 7,5 MB dziennie, razem 52,5 MB)

188,69 EUR

44,47 EUR

144,22 EUR

Wgranie 2 zdjęć dziennie (+/- 2MB na zdjęcie)

100,63 EUR

23,72 EUR

76,91 EUR

Wysłanie 2 e-maili dziennie (+/- 20 KB na e-mail, razem 0,28 MB)

1,01 EUR

0,24 EUR

0,77 EUR

Ogółem

315,49 EUR

74,36 EUR

241,13 EUR

Przykład 2

Czteroosobowa rodzina z Niemiec lub Włoch spędza tydzień na igrzyskach olimpijskich w Londynie i korzysta ze smartfona:

 

Lato 2009 r.

Lato 2012 r.

Oszczędności

1MB

Średnia cena 5,85 EUR z VAT

70 eurocentów

+ średnio 20% VAT
(0,84 EUR)

 

Sprawdzenie mapy 7 razy (1MB na mapę)

40,95 EUR

5,88 EUR

35,07 EUR

Wejście na portale społecznościowe, codziennie przez 45 min (+/- 7,5 MB dziennie, razem 52,5 MB)

307,13 EUR

44,1 EUR

263,03 EUR

Wgranie 2 zdjęć dziennie (+/- 2MB na zdjęcie)

163,80 EUR

23,52 EUR

140,28 EUR

Wysłanie 2 e-maili dziennie (+/- 20 KB na e-mail, razem 0,28 MB)

1,64 EUR

0,24 EUR

1,40 EUR

Ogółem

513,52 EUR

73,74 EUR

439,78 EUR

Przykład 3

Fiński lub polski turysta spędza w Londynie na igrzyskach olimpijskich trzy dni i korzysta ze smartfona:

 

Lato 2009 r.

Lato 2012 r.

Oszczędności

1MB

Średnia cena
3,5 EUR z VAT

70 eurocentów + 23% VAT
(0,861 EUR)

 

Sprawdzenie mapy 3 razy na pobyt (1MB na mapę)

10,5 EUR

2,58 EUR

7,92 EUR

Wejście na portale społecznościowe, codziennie przez pół godziny (+/- 5 MB, razem 15 MB)

52,50 EUR

12,92 EUR

39,58 EUR

Wgranie 1 zdjęcia dziennie (+/- 2MB na zdjęcie)

21 EUR

5,17 EUR

15,83 EUR

Ogółem

84 EUR

20,67 EUR

63,33 EUR

Przykład 4

Brytyjski przedsiębiorca podróżuje do Francji lub Niemiec 10 razy po 3 dni w ciągu roku i korzysta ze smartfona:

 

Lato 2009 r.

Lato 2012 r.

Oszczędności

1MB

Średnia cena +/- 6 EUR z VAT

70 eurocentów

(0,84 EUR)

 

Sprawdzenie mapy 3 razy na pobyt (1MB na mapę)

180 EUR

25,20 EUR

154,80 EUR

Wejście na portale społecznościowe, codziennie przez pół godziny (+/- 5 MB)

900 EUR

126 EUR

774 EUR

Wysłanie 10 e-maili dziennie (+/- 100 KB na e-mail, 1MB dziennie)

180 EUR

25,20 EUR

154,80 EUR

Ogółem

1260 EUR

176,40 EUR

1083,60 EUR

 
 
Ostatnia aktualizacja: 02/07/2012  |Początek strony
 CTT