Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2012-06-12

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które umożliwią bezpieczne przeprowadzanie transgranicznych transakcji elektronicznych w Europie. Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, zapewni obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość używania krajowych systemów identyfikacji elektronicznej (e-ID) w celu korzystania z usług publicznych w państwach UE dysponujących takimi systemami.

Rozporządzenie przyczyni się także do stworzenia rynku wewnętrznego w zakresie podpisu elektronicznego i transgranicznych elektronicznych usług zaufania, gwarantując, że będą one skuteczne ponad granicami, a ich status prawny będzie identyczny ze statusem usług opierających się na dokumentach papierowych. Umożliwi to ogromne oszczędności na polu elektronicznych zamówień publicznych.

We wniosku uwzględniono w pełni zarówno istniejące krajowe systemy identyfikacji elektronicznej, jak i preferencje państw członkowskich nie posiadających takich systemów.

Przepisy rozporządzenia stanowią, że państwo posiadające system identyfikacji elektronicznej ma prawo podjąć decyzję, czy chce dołączyć do europejskiego systemu. W przypadku gdy państwo członkowskie podejmie decyzję o przyłączeniu się do ogólnoeuropejskiego systemu, musi ono zapewnić taki dostęp do usług publicznych za pomocą identyfikacji elektronicznej, jaki posiadają jego obywatele.

- Transakcje przeprowadzane przez obywateli i przedsiębiorstwa na pozbawionym granic jednolitym rynku cyfrowym – oto prawdziwa wartość internetu. Pewność prawa i zaufanie mają również ogromne znaczenie, dlatego potrzebujemy bardziej kompleksowego rozporządzenia w sprawie podpisów elektronicznych i identyfikacji elektronicznej – powiedziała Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

Proponowane rozporządzenie:

  • nie zobowiązuje państw członkowskich UE do wprowadzenia krajowych dokumentów tożsamości, elektronicznych dowodów tożsamości lub innych rozwiązań w tym zakresie, ani nie wymaga od osób fizycznych uzyskania takich dokumentów,
  • nie wprowadza ogólnoeuropejskiego elektronicznego dokumentu tożsamości ani europejskiej bazy danych osobowych,
  • nie zawiera przepisów umożliwiających lub też nakazujących przekazywanie danych osobowych stronom trzecim.  

Główni beneficjenci różnych aspektów rozporządzenia to:

  • Studenci, którzy będą mogli zapisać się przez internet na studia na zagranicznej uczelni bez konieczności odbywania podróży w celu osobistego dopełnienia formalności.
  • Osoby przeprowadzające się innego kraju UE, wstępujące w związek małżeński za granicą lub wypełniające wiele deklaracji podatkowych.
  • Pacjenci wymagający pomocy medycznej za granicą, którzy będą mogli bezpiecznie sprawdzić swoje dane medyczne dostępne w internecie bądź też zezwolić swojemu lekarzowi na dostęp do tych danych.
  • Przedsiębiorstwa, które będą mogły składać przez internet oferty w przetargach publicznych we wszystkich krajach UE. Możliwe będzie podpisanie, datowanie oraz zapieczętowanie dokumentów przetargowych elektronicznie, bez konieczności drukowania dużej liczby egzemplarzy i wysyłania ich pocztą kurierską.
  • Osoby zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w innym kraju UE będą mogły z łatwością otworzyć firmę przez internet oraz składać sprawozdania roczne drogą elektroniczną.
  • Rządy będą mogły znacznie zmniejszyć koszty administracyjne oraz zwiększyć wydajność pracy, w ten sposób służąc lepiej swoim obywatelom oraz oszczędzając pieniądze podatników.
 CTT