Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-06-18

Z raportu wynika, że „spowolnienie gospodarcze bardziej dotknie kobiety niż mężczyzn, ponieważ to kobiety częściej pracują na stanowiskach bardziej zagrożonych”.

W tym tygodniu Komisja zorganizowała konferencję na ten temat.

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci UE poczyniła duże postępy: przyjęto prawodawstwo w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz wprowadzono przepisy sprzyjające kobietom. Jednak dyskryminacja w miejscu pracy w dalszym ciągu stanowi poważny problem.

Kobiety w większym stopniu niż mężczyźni zajmują się wychowaniem dzieci i często po urodzeniu dziecka zupełnie lub częściowo rezygnują z pracy zawodowej. UE zaproponowała wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach prawnych, które mają pomóc rodzicom pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Od kwietnia 2008 r. ponad 4 mln ludzi straciło pracę. Początkowo kryzys dotknął głównie sektory zatrudniające przede wszystkim mężczyzn (finanse, budownictwo, produkcja przemysłowa). Jednak szybko bezrobocie stało się też problemem osób zatrudnionych w innych sektorach.

Sektor usług, który zatrudnia dwie trzecie osób pracujących w UE, również został zmuszony do redukcji etatów. . Kobiety stanowią około połowę osób zatrudnionych w sektorze usług i ponad 60 proc. osób zatrudnionych w handlu detalicznym. W Niemczech tysiące kobiet obawia się utraty pracy, po tym jak koncern Arcandor, właściciel domów towarowych Karstadt, złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Obecnie recesja odwróciła wskaźnik zatrudnienia mężczyzn i kobiet. Po raz pierwszy stopa bezrobocia wśród mężczyzn zaczęła przewyższać stopę bezrobocia wśród kobiet. Jednak różnica jest nieznaczna: w kwietniu 2009 r. odsetek bezrobotnych kobiet wyniósł 8,5 proc. w porównaniu z 8,6 proc. bezrobotnych mężczyzn. W strefie euro stopa bezrobocia wśród kobiet (9,4 proc.) w dalszym ciągu przewyższa stopę bezrobocia wśród mężczyzn (8,9 proc.).

W sprawozdaniu zwrócono również uwagę na różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. W przeliczeniu na przepracowaną godzinę kobiety w UE zarabiają średnio o 17,4 proc. mniej niż mężczyźni. Jednak ogólnie w Europie odnotowuje się wzrost liczby pracowników, a 59 proc. absolwentów studiów wyższych stanowią kobiety.

Zobacz także: Jaka praca, taka płaca?

 CTT