Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2012-05-25

Komisarz przypomniał także, że Centrum to sztandarowy przykład inwestycji zrealizowanej dzięki Funduszom Europejskim, które również przyczyniają się do podniesienia poziomu innowacji w Polsce. -  W kolejnej perspektywie finansowej planujemy uruchomić program Horyzont z budżetem rzędu 80 mld euro. Do tej pory liderami w sięganiu po te środki były państwa Europy Zachodniej i Północnej. Liczę, że w nadchodzącym czasie po pieniądze te sięgną również nasze przedsiębiorstwa – powiedział Janusz Lewandowski.

Komisarz Lewandowski podkreślił, że jeśli chodzi o nowe technologie i poziom innowacji rywalizujemy nie tylko lokalnie, ale również globalnie i dodał, że Europa pozostaje kreatywnym kontynentem – W 2010 roku odnotowaliśmy przeszło 80 tysięcy zgłoszeń patentowych. Stawia nas to przed Stanami Zjednoczonymi, gdzie takich zgłoszeń było 60 tysięcy.

Prezydent Bronisław Komorowski, który skierował do uczestników konferencji list odczytany przez ministra Olgierda Dziekońskiego stwierdził, że Polsce potrzebna jest ofensywa innowacyjności. Prezes NBP Marek Belka zwrócił uwagę, że innowacje wymagają wyobraźni i odwagi. Są trudniejsze ponieważ narzucają konieczność wytyczenia nowej drogi, a nie podążania znanym, utartym szlakiem – powiedział Belka.

Gospodarz dzisiejszego wydarzenia, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, przypomniał uczestnikom idee, które przyświecały organizatorom konferencji – Pierwszy kongres służył rozeznaniu, drugi był diagnozą sytuacji, tegoroczny ma przynieść praktyczne rekomendacje w obszarze innowacyjności.

Kongres Innowacyjnej Gospodarki odbywa się w Warszawie już po raz trzeci. Motto tegorocznej edycji brzmi: "Innowacyjność - jak to robią inni? Uczmy się od najlepszych!". Wśród zaproszonych do udziału ekspertów, oprócz komisarza Lewandowskiego, znaleźli się również m.in. Jerzy Hauser, ministrowie Michał Boni i Marcin Korolec oraz prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak. Gościem specjalnym jest Francis Fukuyama, amerykański ekonomista i politolog, jeden z najwybitniejszych socjologów i autor kontrowersyjnej tezy o "końcu historii".

 CTT