Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2012-05-21

Oświadczenie Przedstawicielstwa KE w Polsce w sprawie pojawiających się w mediach informacji o tym, że Komisja Europejska oraz Europejski Bank Centralny przygotowują scenariusz wyjścia Grecji ze strefy euro

 

"Komisja Europejska nie pracuje nad takim scenariuszem. Pracujemy nad scenariuszem, w którym Grecja pozostaje w strefie euro - co jest oczywiste w kontekście wysiłków wspólnie podejmowanych przez nas i władze Grecji. Grecja jest i pozostanie integralną częścią strefy euro. Dlatego nie komentujemy oderwanych od rzeczywistości spekulacji."

 

***

 

Podczas wizyty w Londynie wiceprzewodniczący KE Olli Rehn powiedział: - Karel de Gucht odpowiada za handel, natomiast ja - za sprawy finansowe i ekonomiczne oraz relacje z EBC. Nie pracujemy nad scenariuszem wyjścia Grecji ze strefy euro. Pracujemy na podstawie scenariusza, w którym Grecja pozostaje w strefie. Nie będziemy komentować spekulacji. 

 

Zobacz również:

Oświadczenie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso  

Oświadczenie wiceprzewodniczącego KE Olli Rehna

 CTT