Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2012-02-08

Tematem spotkania będzie komercjalizacja wyników pracy ośrodków badawczych. Zgodnie z wytycznymi MNiSW, efektywne wdrażanie wyników własnej pracy oraz trwała współpraca ze środowiskami biznesowymi, będą wysoko oceniane przy ewaluacjach decydujących o przyznaniu dalszych środków. Celem ma być zbudowanie silnej gospodarki, faktycznie opartej na wiedzy i wykorzystywaniu własnego potencjału.


Jak zrealizować w praktyce te ambitne założenia? Jak nawiązać kontakt z przedsiębiorcami? Jak przygotować i zademonstrować własną ofertę? Co może okazać się pomocne? Jakie mamy dostępne narzędzia?


Nasze spotkanie ma na celu zademonstrowanie sposobu funkcjonowania internetowych platform transferu wiedzy. Te nowatorskie i nowoczesne rozwiązania są prawdziwą szansą dla wszystkich szukających wygodnego i szybkiego narzędzia ułatwiającego zbliżenie Nauki i Biznesu!
Nasi prelegenci przedstawią kilka najciekawszych projektów realizowanych w województwie małopolskim. Opowiedzą także o swoich doświadczeniach związanych z kontaktami ze sferą biznesu.
W załączniku szczegółowy program konferencji i formularz zgłoszeniowy. 

 CTT