Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-09-01

Program szkolenia:

10:00 – 10:45

Mobilność pracowników w Unii Europejskiej

Urszula Grzyb, CTT PK

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:45

Zasady ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę na obszarze Unii Europejskiej.

1.   Wprowadzenie

2.   Postanowienia przepisów UE w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym,

3.   Warunki delegowania do pracy na obszar UE pracowników, zleceniobiorców,

4.   Czasowe przeniesienie prowadzenia działalności gospodarczej do kraju UE

5.   Praca sezonowa

6.   Praca najemna

7.   Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie dwóch lub więcej państw członkowskich

 

Renata Matusiak,

ZUS Oddział Kraków

12:45 – 13:00

Dyskusja

Aby zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres
sekretariat@transfer.edu.pl

Zapraszam serdecznie!


Joanna Szypułka
Małopolski Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31 - 155 Kraków
tel. 12 628 26 81
fax 12 632 47 95

 CTT