Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2012-02-02

Mobilność w ramach programu Erasmus znajduje się w samym centrum strategii Komisji Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, dzięki położeniu większego nacisku na rozwój umiejętności – kwestii, która będzie omawiana przez szefów państw i rządów podczas dzisiejszego nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej.

- Wpływ programu Erasmus jest olbrzymi, nie tylko na poszczególnych studentów, lecz także na całą gospodarkę europejską. Dzięki wspieraniu wysokiej jakości nauczania i nowoczesnego systemu szkolnictwa wyższego, zacieśniającego współpracę pomiędzy środowiskami akademickimi i pracodawcami, program ten przyczynia się do niwelowania niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy. Daje on również młodym ludziom pewność siebie i zdolność do pracy w innych państwach, gdzie mogą istnieć odpowiednie dla nich miejsca pracy. W ten sposób mogą oni uniknąć pułapki związanej z geograficznym niedopasowaniem występowania umiejętności i miejsc pracy - powiedział przewodniczący KE José Manuel Barroso.

Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży dodała: - Erasmus jest jednym z największych sukcesów Unii Europejskiej – jest naszym najbardziej znanym i najpopularniejszym programem. Wymiany w ramach programu Erasmus umożliwiają studentom doskonalenie znajomości języków obcych i rozwijanie umiejętności, takich jak umiejętność dostosowywania się do sytuacji, które przyczyniają się do poprawy ich perspektyw na rynku pracy. Program umożliwia również nauczycielom i innym pracownikom poznanie sposobu funkcjonowania systemów szkolnictwa wyższego w innych państwach i inspirowanie się najlepszymi doświadczeniami. Popyt na miejsca zdecydowanie przewyższa zasoby dostępne w wielu państwach – jest to jeden z powodów, dla których planujemy rozszerzenie możliwości kształcenia i szkolenia za granicą w ramach nowo proponowanego programu na rzecz edukacji, szkoleń i młodzieży – »Erasmus dla wszystkich«.

W roku akademickim 2011/2012 z programu skorzysta ponad 250 tys. studentów. Przewiduje się, że studenci najchętniej wyjeżdżać będą do takich państw jak Hiszpania, Francja, Zjednoczone Królestwo, Niemcy i Włochy, podczas gdy wśród państw wysyłających największą liczbę studentów za granicę znajdą się najprawdopodobniej Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy i Polska. W latach 2007-2013 UE przeznaczyła na program Erasmus około 3 mld euro.

Program „Erasmus dla wszystkich” połączy ze sobą wszystkie obecne inicjatywy unijne i międzynarodowe w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, zastępując siedem istniejących programów jednym. Dzięki temu wzrośnie jego efektywność, łatwiej będzie ubiegać się o dofinansowanie, a powielanie działań i ich fragmentacja zostaną ograniczone. Docelowo nowy program ma dać możliwość studiowania, szkolenia lub nauczania za granicą prawie pięciu milionom osób, czyli prawie dwa razy więcej niż obecnie. Nad wnioskiem Komisji dyskutują obecnie państwa członkowskie i Parlament Europejski, które decydują o przyszłym budżecie.

Wydarzenia uświetniające obchody

Obchody 25. rocznicy istnienia programu Erasmus rozpoczęły się dziś w Brukseli od konferencji poświęconej ocenie osiągnięć programu i jego przyszłości. Dania, która sprawuje prezydencję UE w pierwszym półroczu 2012 r., zorganizuje wraz z Komisją Europejską również kolejną konferencję, która odbędzie się w Kopenhadze w dniu 9 maja. Rocznica będzie też obchodzona podczas imprez organizowanych w państwach członkowskich .

W wielu z tych wydarzeń wezmą udział „ambasadorzy programu Erasmus” z 33 państw uczestniczących w programie. W każdym państwie na ambasadora wybrano jednego studenta i jednego pracownika. Wyboru dokonano na podstawie wpływu, jaki program Erasmus miał na ich życie zawodowe i prywatne. Ich zadaniem jest zachęcanie innych studentów i pracowników do skorzystania z możliwości zmiany życia i poszerzenia horyzontów, jakie oferuje program. Podczas majowej konferencji w Kopenhadze zaprezentują oni „Manifest programu Erasmus”, prezentujący ich wizję rozwoju programu w przyszłości.

Informacje dodatkowe

Program Erasmus został uruchomiony w 1987 r. Początkowo wzięło w nim udział 3 244 młodych, odważnych studentów, którzy podjęli naukę w jednym z jedenastu państw uczątniczących wtedy w programie. Obecnie w programie biorą udział 33 państwa – 27 państw członkowskich UE, Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja.

W ciągu ostatnich 25 lat program odnotował stały wzrost liczby studentów oraz jakości i różnorodności proponowanych działań. Ze wsparcia UE, aby uczyć lub szkolić za granicą, mogą również skorzystać nauczyciele i inni pracownicy, np. pracownicy ds. kontaktów międzynarodowych, którzy są wielokrotnie pierwszymi osobami mającymi kontakt z potencjalnymi studentami programu Erasmus. Niemal 40 tys. z nich skorzystało z programu w latach 2010/2011.

Od 2007 r. w ramach programu Erasmus finansowane są również coraz bardziej popularne staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach. Do dziś dotacje przeznaczone na ten cel zostały przyznane prawie 150 tys. studentów. W latach 2009/10 na udział w stażu zdecydowało się 35 tys. studentów (jeden na sześciu), co stanowi wzrost o 17% w stosunku do roku poprzedniego.

Więcej informacji:

Zob. również notatkę dotyczącą najczęściej zadawanych pytań: Program Erasmus (MEMO/11/54)

Więcej informacji na temat programu Erasmus znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/education/erasmus

Wywiady wideo z ambasadorami programu Erasmus

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

Tomás Sánchez López (główny inżynier ds. systemów w EADS)

Piroska Bakos (prezenterka wiadomości w węgierskiej telewizji)

Maurizio Oliviero (profesor na Uniwersytecie w Perugii, członek grupy opracowującej konstytucję palestyńską; współpracujący przy reformie systemu prawnego w Afganistanie)

Elena Luptak (nauczycielka tańca współczesnego i koordynatorka programu Erasmus, Konservatorium Wien University)

 CTT