Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2012-01-10

 

Konferencja odbędzie się 26 stycznia w godzinach 9.30 – 17.30.

Jej agendę podzielono na trzy panele dyskusyjne:

  • Realizacja EIO w państwach członkowskich w oparciu o dotychczasowe doświadczenia na poziomie krajowym oraz dalsze perspektywy inicjatywy;
  • Możliwości wykorzystania sieci / portali społecznościowych;
  • Kontynuacja inicjatywy.

Pełny program konferencji znajdziesz tutaj pdf - 537 KB [537 KB] English (en) .

Więcej informacji na temat możliwości uczestniczenia w konferencji oraz transmisji internetowej znajdziesz tutaj.

Dodatkowe informacje

Postanowienia Traktatu z Lizbony umożliwiły udział społeczeństwa w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. Procedury i zasady dotyczące wdrożenia inicjatywy zostały określone w rozporządzeniu przyjętym przez Parlament Europejski i Radę z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie inicjatywy obywatelskiej (nr 211/2011).

Europejska Inicjatywa Obywatelska daje możliwość milionowi obywateli UE z co najmniej siedmiu krajów UE wezwać Komisję Europejską do przygotowania propozycji aktów prawnych w sprawach w których przysługują jej kompetencje ustawodawcze.

Każdy obywatel UE, który osiągnął wiek 18 lat (16 lat w Austrii) i jest uprawniony do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma prawo do skorzystania z EIO.

Według rozporządzenia - z prawa do inicjatywy będzie można skorzystać już od 1 kwietnia 2012 roku.

 Zobacz też: Europejska Inicjatywa Obywatelska - pytania i wątpliwości

 CTT