Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-12-15

- Tegoroczne Europejskie Dni Rozwoju odbywają się już prawie rok po protestach w Tunezji, które doprowadziły do wydarzeń nazywanych obecnie arabską wiosną. Tegoroczne Europejskie Dni Rozwoju będą doskonałą okazją dla donatorów, zainteresowanych podmiotów i sektora prywatnego do wspólnego podsumowania dotychczasowych osiągnięć. Demokracja i prawa człowieka będą centralnym punktem naszej wizji dotyczącej dalszego prowadzenia polityki rozwojowej UE, a impreza ta pomoże nam dopracować jej kształt i metody jej praktycznego wdrażania – powiedział dziś komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs.

Ważni goście

W trwającej dwa dni imprezie wezmą udział: przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, komisarz UE ds. rozwoju, Andris Piebalgs oraz komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego, Kristalina Georgieva. W ceremonii otwarcia weźmie udział polski prezydent, Bronisław Komorowski.

Na imprezie swoje przemówienia wygłosi również imponująca liczba ważnych osób reprezentujących wspólnotę międzynarodową, między innymi prezydent Nigru, Mahamadou Issoufou, premier Haiti, dr Garry Conille, prezydent Gruzji, Micheil Saakaszwili oraz laureat Nagrody Nobla Lech Wałęsa.

Główne tematy EDR

Oprócz analizy tegorocznych wydarzeń związanych z „arabską wiosną” EDR będą również okazją do omówienia opracowanego przez Komisję Europejską Programu działań na rzecz zmian, który stanowi zobowiązanie do większego skupienia się na kwestii zapewnienia dobrych rządów i koncentracji na najbiedniejszych krajach, aby zagwarantować ciągłość świadczenia pomocy najbardziej potrzebującym.

Szczególnie istotny jest fakt, że tegoroczna impreza odbywa się w Warszawie. Głównym tematem Europejskich Dni Rozwoju będzie związek między rozwojem a demokracją. Tegoroczna edycja Europejskich Dni Rozwoju, organizowana po raz pierwszy w państwie Europy Środkowo-Wschodniej i w kontekście trwających przemian politycznych w świecie arabskim, zgromadzi najważniejsze podmioty z obu regionów. Będzie to okazją do omówienia doświadczeń Polski (i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej) związanych z przemianami ustrojowymi oraz do zastanowienia się, jak można najlepiej wykorzystać tę wiedzę w odmiennym otoczeniu politycznym, takim jakie występuje w krajach arabskich.

Kontekst

Europejskie Dni Rozwoju zorganizowano po raz pierwszy w 2006 r., aby stworzyć najważniejszym partnerom szansę odbycia wspólnych rozmów o tym, jak poprawić skuteczność pomocy i rozszerzać europejską współpracę rozwojową. W pięciu poprzednich edycjach uczestniczyło 36 szefów państw, 60 szefów rządów lub ministrów oraz siedmiu laureatów Nagrody Nobla. Ostatnia edycja w 2010 r. w Brukseli przyciągnęła łącznie 5 tysięcy uczestników.

Transmisja internetowa

Imprezę będzie można oglądać w internecie na żywo lub wybrać określone panele dyskusyjne czy przemówienia. Na stronie internetowej będzie również można pobrać zdjęcia i relacje wideo oraz przeczytać wybrane cytaty. Imprezę można oglądać na stronie www.eudevdays.eu.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa Europejskich Dni Rozwoju:
http://www.eudevdays.eu/
Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm
Strona internetowa komisarza UE ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

 CTT