Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-06-15

Informacja o tym, że do spotu, promującego 20. rocznicę przemian demokratycznych w Polsce, została wykorzystana piosenka "New Year's Day" została umieszczona na oficjalnej stronie internetowej irlandzkiego zespołu.

Jest w niej mowa o tym, że spot został zrealizowany na zamówienie Komisji Europejskiej, która chciała przypomnieć o tym, co zdarzyło się w Polsce w ciągu ostatnich 20. lat i docenić rolę Polski w procesie przemian w tej części Europy.

Spot zawiera odniesienia do najnowszej historii Polski, znalazły się w nim ważne wydarzenia z tego okresu, m.in. obrady Okrągłego Stołu, pierwsze, częściowo wolne wybory, powołanie pierwszego niekomunistycznego premiera Tadeusza Mazowieckiego, wizyty papieża Jana Pawła II, przystąpienie Polski do NATO i UE, zniesienie wewnętrznych granic w UE, ale także wiele rzadko pokazywanych, a często wręcz zapomnianych obrazków z ostatnich 20 lat.

W tę podróż po ostatnim 20. leciu zabrała nas Marta Włóka, studentka I roku historii sztuki, Uniwersytetu Łódzkiego, która 4. czerwca obchodziła swoje 20. urodziny. Marta urodziła się o godz. 20:00, a więc dokładnie wtedy, gdy zamykane były lokale wyborcze i zaczynało się liczenie głosów...

Spot, w wersji angielskiej został umieszczony na www.youtube.com/eutube, ale jest także dostępny w wersji polskiej, między innymi tutaj.

Od momentu premiery, a więc od 4 czerwca tylko na portalu youtube obejrzało go już ponad 32 tysiące internautów. Zdecydowana większość osób komentujących spot, wyraża się o nim pozytywnie, najczęściej dziękując zespołowi U2 i gratulując pomysłu na produkcję spotu.

Zobacz także: Spot na 20.leciewww.u2.com

 CTT