Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011












2011-11-23

Podczas dnia otwartego zostanie zaprezentowana bogata oferta stypendialna i badawcza Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (Joint Research Centre - JRC), które jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej. JRC oferuje indywidualnym naukowcom stypendia badawcze, staże, praktyki oraz warsztaty i szkolenia specjalistyczne organizowane przez poszczególne instytuty w siedmiu najlepszych europejskich instytutach naukowych: Instytut Energii w Holandii, Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów w Belgii, Instytut Pierwiastków Transuranowych w Niemczech, Instytuty: Zdrowia i Ochrony Konsumenta, Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju we Włoszech oraz Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych w Hiszpanii.

Zakres badawczy powyższych instytutów jest bardzo szeroki, poczynając od standardów bezpieczeństwa zabawek dla dzieci, poprzez doskonalenie materiałów stosowanych jako implanty biodrowe, aż do wykorzystania systemu satelitów do monitorowania przeznaczenia gruntów. Swoją działalność prowadzą one w ścisłej współpracy z europejskimi zespołami naukowymi, uniwersytetami i organizacjami badawczymi.

Jeżeli jesteś zainteresowany prowadzeniem badań w ww. ośrodkach, chcesz wyjechać na zagraniczny staż, albo chcesz odbyć praktykę, w trakcie której zrealizujesz badania uzupełniające do pracy magisterskiej, zapraszamy na dzień otwarty w Politechnice Krakowskiej. Impreza odbędzie się 7 grudnia w sali konferencyjnej Kotłownia, w godz. 9:00-13:00.

Swoimi doświadczeniami z pobytu w instytutach JRC podzielą się byli i obecni stypendyści JRC. Udział w spotkaniu zadeklarował również Krzysztof Maruszewski - Dyrektor JRC z Instytutu Materiałów Odniesienia i Pomiarów w Belgii.

Wstępny program:

Seminar for Young Researchers
JRC activities and job opportunities for young researchers
07 December 2011, Kraków


09.00 – 09.30 Registration and welcome coffee
09.30 – 10.00 Opening Session
• Welcome address, JRC National Contact Point for Poland, Adam Gluszuk
• Introduction to the Joint Research Centre, Krzysztof Maruszewski, European Commission, Director JRC Institute for Reference Materials and Measurements
10.00 – 10.30 Joint Research Centre: Scientific and Technical Support to EU Policies, Krzysztof Maruszewski
Overview of Large infrastructures at the JRC, Milena Raykovska, European Commission JRC, Interinstitutional, International and Stakeholder Relations
10.30 – 11.00 Workshop on job and collaboration opportunities with the JRC
• How to collaborate with the JRC, Milena Raykovska
• Examples of collaboration with Poland, Milena Raykovska
• Opportunities for assistance from Polish National Contact Point, JRC National Contact Point for Poland, Adam Gluszuk
11.00 – 11.15 Coffee break
11.15 – 11.45 Workshop on job and collaboration opportunities with the JRC (contd.)
• Job opportunities and current openings at the Joint Research Centre, JRC Human Resources (via VC)
• Working at the JRC - personal experience
• Example from Poland, Polish JRC scientists (via videoconference)
11.45 – 12.15 Success stories of collaboration between the JRC and Polish researchers (via VC)
12.15 – 12.45 Open discussion and closing session

Program może ulec nieznacznym zmianom. Niektóre prelekcje będą wygłoszone w języku angielskim.

Zapraszamy na konferencję - prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej. Udział jest bezpłatny.

*Dzień otwarty Seminar for Young Researchers, JRC activities and job opportunities for young researchers odbędzie się także w Gdańsku (8 grudnia).

Kontakt:
Dorota Markiewicz-Roszak: markiewicz@transfer.edu.pl
Dawid Gacek: gacek@transfer.edu.pl


07_12_2011_formularz_zgloszeniowy20111109.doc

 

 CTT