Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-11-21

Podczas konferencji omówione zostały zagadnienia związane z nowymi perspektywami finansowania badań i innowacji w latach 2014-2020. Prelegenci zaproszeni na konferencję przedstawili uczestnikom szerokie spektrum programów wspierających rozwój nauki i przedsiębiorczości zarówno krajowych, jak i finansowanych bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk dyrektor Narodowego Centrum Nauki przedstawił możliwości wsparcia finansowego nauki, a w szczególności źródła, z których mogą korzystać np. uczelnie oraz bieżące konkursy. Rafał Rowiński z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zaprezentował Strategię Komisji Europejskiej w zakresie badań i innowacji na lata 2014 – 2020. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji o Horizon 2020 – nowym programie badawczym (następcy 7. Programu Ramowego), opowiadała Małgorzata Snarska-Świderska kierownik Biura Innowacji Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.


W pierwszym dniu konferencji wzięło udział 150 osób. Byli to głównie przedstawiciele świata nauki i przemysłu, ale także osoby, którym bliska jest idea współpracy pomiędzy nauką a biznesem.

Drugi dzień upłynął pod hasłami: „Pomysł - Projekt - Przedsiębiorca” - Spotkanie Klubu Młodego Przedsiębiorcy i „Naukowiec – Pomysł - Rynek”. Zaproszeni prelegenci przybliżyli tematykę finansowania własnej działalności gospodarczej. Piotr Dyrek z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przedstawił źródła finansowania działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolskiego Funduszu Pożyczkowego. Magdalena Mianowska z Centrum Transferu Technologii PK zaprezentowała wyniki koordynowanego przez CTT PK projektu Start w biznesie – nowe szanse, nowe możliwości, a także opowiedziała o nowym projekcie „Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu w biznesie. (Czytaj więcej o tym projekcie). W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli okazję spotkać się z beneficjentami programów unijnych, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z prowadzeniem własnego biznesu.

 

Konferencja odbywała się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2011, koordynowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.
 

Galeria zdjęć z konferencji >>

 

 

 CTT