Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011












2009-06-10

Użytkownicy telefonów komórkowych będą mogli również korzystać z Internetu, pobierać filmy lub wysyłać zdjęcia z wakacji bez ryzyka szoku na widok rachunku za roaming po powrocie z wakacji.

Zgodnie z nowymi przepisami operatorzy komórkowi muszą naliczać użytkownikom opłatę za połączenie roamingowe po 30 sekundach w ujęciu sekundowym zamiast naliczania minutowego, co – jak się oczekuje – doprowadzi do zmniejszenia wysokości rachunków telefonicznych o 24 proc.

Przyjęte dziś przez Radę Unii Europejskiej nowe przepisy dotyczące roamingu zaczną obowiązywać od 1 lipca we wszystkich 27 państwach członkowskich.

Dzisiejsza jednomyślna decyzja Rady Unii Europejskiej oznacza, że nowe przepisy dotyczące roamingu pokonały ostatnią proceduralną przeszkodę i od 1 lipca przyniosą konsumentom natychmiastowe korzyści - komentuje Viviane Reding, komisarz ds. telekomunikacji - to wspaniała wiadomość dla europejskich obywateli, którzy już podczas tegorocznych wakacji będą mogli korzystać z telefonów komórkowych bez obawy o wysoki rachunek.

Po osiągnięciu porozumienia politycznego między Parlamentem Europejskim i Radą na początku roku, Parlament na sesji plenarnej w kwietniu opowiedział się przeważającą większością głosów (646 głosów za, 22 przeciw i 9 głosów wstrzymujących się) za przyjęciem rozporządzenia. Dowiedz się więcej.

W celu przyspieszenia procesu legislacyjnego oraz zagwarantowania, że nowe przepisy dotyczące roamingu wejdą w życie przed letnimi wakacjami, ministrowie państw członkowskich przyjęli unijne rozporządzenie w sprawie roamingu na dzisiejszym posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, po tym jak w listopadzie ubiegłego roku ministrowie ds. telekomunikacji z 27 państw członkowskich wyrazili nieformalnie poparcie polityczne dla wniosku Komisji.

Przyjęcie przepisów przez Radę jest ostatnim etapem procedury, umożliwiającym Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącemu Rady formalne podpisanie rozporządzenia dnia 18 czerwca. Kilka dni później rozporządzenie może zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

Ponieważ nowe przepisy dotyczące roamingu są zawarte w unijnym rozporządzeniu, będą one obowiązywać od 1 lipca 2009 r. we wszystkich 27 państwach członkowskich.

Szczegółowe informacje na temat przyjętych przepisów

Zatwierdzone dziś przez Radę nowe unijne przepisy dotyczące roamingu:

- ograniczą wysokość opłat naliczanych abonentom za wysłanie SMS-a z zagranicy do maksymalnie 0,11 euro (bez VAT), w porównaniu z obecną średnią ceną wynoszącą 0,28 euro (przy czym na przykład w Holandii i Portugalii opłata za takiego SMS-a przekracza 0,35 euro);

- znacząco obniżą opłaty za transmisję danych (koszty korzystania z Internetu lub pobierania filmów za pomocą telefonu komórkowego podczas przebywania za granicą), poprzez wprowadzenie pułapu opłaty hurtowej na poziomie 1 euro za megabajt pobieranych danych, w porównaniu z obecną średnią ceną hurtową na poziomie 1,68 euro za megabajt (w niektórych krajach jest ona dużo wyższa: nawet 6,82 euro w Irlandii, 5,30 euro w Grecji czy 5,10 euro w Estonii). Pułap opłaty hurtowej spadnie w 2010 r. do 0,80 euro, zaś w 2011 r. do 0,50 euro i doprowadzi do dalszego obniżenia wysokości rachunków płaconych przez konsumentów.

- będą chronić konsumentów przed „szokującymi fakturami”, umożliwiając im ustawienie mechanizmu odcinającego w momencie, gdy faktura osiągnie kwotę 50 euro, chyba że konsument wybierze wyższą kwotę maksymalną. Operatorzy są zobowiązani do wprowadzenia tych środków zapewniających przejrzystość do marca 2010 r.

- jeszcze bardziej obniżą wysokość opłat za połączenia telefonii komórkowej w roamingu. Obecne pułapy na poziomie 0,46 euro za połączenia wykonywane z zagranicy i 0,22 euro za połączenia otrzymywane za granicą, zostaną obniżone odpowiednio do 0,43 euro i 0,19 euro od 1 lipca 2009 r., a następnie odpowiednio do 0,39 euro i 0,15 euro od 1 lipca 2010 r., po czym do 0,35 euro i 0,11 euro od 1 lipca 2011 r. (są to ceny za minutę, bez VAT);

- wprowadzą zasadę sekundowego naliczania opłat po pierwszych 30 sekundach połączenia wykonywanego z zagranicy i od pierwszej sekundy połączenia otrzymywanego za granicą. Obecnie w ramach naliczania minutowego użytkownicy płacą około 20% więcej niż wynika z rzeczywistego czasu połączenia wykonywanego lub otrzymywanego za granicą.

Więcej informacji - kliknij tutaj.

 CTT