Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-09-21

Viviane Reding, która w KE odpowiada za sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo była gościem specjalnym III Europejskiego Kongresie Kobiet, odbywającego się w dniach 17-18 września pod hasłem "Równa płaca za równą pracę". Pierwszego dnia komisarz wygłosiła przemówienie i wzięła udział w uroczystości wręczenia Nagrody Kongresu Kobiet, którą w tym roku otrzymała Olga Krzyżanowska, wieloletnia polska parlamentarzystka.

W swoim przemówieniu wiceprzewodnicząca KE przypomniała, że równość płci jest podstawowym prawem i jedną z zasad, na jakich zbudowano Unię Europejską. Bardzo dużo w tym zakresie udało się już osiągnąć, są jednak jeszcze problemy, z którymi należy się zmierzyć – takie jak zwiększenie aktywności kobiet na rynku pracy czy zmniejszenie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Pani komisarz zauważała, że państwa członkowskie UE wspólnie zdecydowały się na podniesienie wskaźnika zatrudnienia do 75 proc. do 2020 r. i podkreśliła, że ”jeśli chcemy dojść do tego poziomu, to nie da się tego zrobić bez kobiet”.

 

                   jpeg - 571 KB [571 KB]                  jpeg - 567 KB [567 KB]  

 

Reding przypomniała, że we wrześniu 2010 roku Komisja Europejska przyjęła nową strategię na rzecz równości płci, której jednym z głównych elementów jest zwiększenie liczby kobiet na najwyższych stanowiskach w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.

- Na najwyższych stanowiskach w największych firmach kobiet nie ma wiele: 10 proc. w zarządach, tylko 3 proc. to prezeski. To nie jest dobre dla tych firm. Badania pokazują, że firmy, gdzie w zarządach jest więcej kobiet, mają lepsze wyniki finansowe - mówiła komisarz Reding. Przywołała wyniki badań Goldman Sachs, z których wynika, że gdyby na stanowiskach kierowniczych zasiadało 50 proc pań, wówczas unijny PKB wzrósłby nawet o 13 proc. Odnosząc się do sytuacji w Polsce wiceprzewodnicząca podkreśliła, że będzie trzymać kciuki za te kobiety, które startują w wyborach. – To będzie dobre dla Polski, gdy wiele kobiet stanie się silnymi liderkami – mówiła.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z minister pracy i polityki społecznej Jolantą Fedak, wiceprzewodnicząca KE przekonywała, że pełne uczestnictwo kobiet w polityce i gospodarce, to nie jest kwestia feminizmu, ale zdrowego rozsądku. Zaznaczała jednak, że ”to samo z siebie nie przyjdzie, my musimy do tego doprowadzić”. Według komisarz, sposobem na zwiększanie udziału kobiet w życiu publicznym jest dzielenie odpowiedzialności za wychowanie dzieci pomiędzy ojców i matki oraz zapewnienie dostępnych usług opiekuńczych dla potomstwa. Odniosła się także do kwestii kwot dla kobiet, podkreślając, że jest to ważne nie tylko dla samych kobiet, ale dla całego społeczeństwa, bo "politycy rozwiązują problemy, budują przyszłość, a kobiety stanowią połowę społeczeństwa i również powinny brać udział w podejmowaniu ważnych decyzji".

 

                                         
    fot. Maria Popielewicz  

 

Minister Jolanta Fedak przedstawiła główne punkty dyskusji europejskich ministrów ds. zatrudnienia i równości płci podczas obrad okrągłego stołu w drugim dniu Kongresu: promowanie równowagi w życiu zawodowym i rodzinnym, zapewnienie równej płacy za pracę równej wartości na tych samych stanowiskach oraz równego dostępu do procesów decyzyjnych na wszystkich szczeblach. - W chwili kryzysu praca kobiet jest Europie potrzebna – kobiety są systematyczne, ostrożne, nie mają skłonności do hazardu. Istotne by prowadzenie aktywnego życia zawodowego nie budziło u kobiet poczucia winy - mówiła minister. Viviane Reding podkreślała natomiast, że "zgromadzenie ludzi odpowiedzialnych za kwestie równości ma na celu wdrożenie postulatów w praktykę. Sprawy kobiet są sprawami Europejskimi."

 

                                         

 

Drugiego dnia komisarz Reding uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu europejskich ministrów ds. równości kobiet i mężczyzn na rynkach pracy.

 CTT