Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-09-02

W inauguracji Pawilonu wzięli udział: Jarosław Duda, Sekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Krajowy Koordynator Europejskiego Roku Wolontariatu, Mikołaj Dowgielewicz, Sekretarz Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Irena Wójcicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta.

Ceremonię poprowadził Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, który żartował, że "bezinteresownie i bezpłatnie został konfensjerem". Podkreślał mp3 - 2 MB [2 MB] , że Pawilon ERW będzie w Polsce przez 2 tygodnie.

Irena Wójcicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, mówiła, że Prezydent Bronisław Komorowski chce wspierać aktywność obywatelską, napisał o tym w liście do uczniów i nauczycieli z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Przypomniała też, że 30 września w Kancelarii Prezydenta odbędzie się ważna konferencja poświęcona kwestii wolontariatu, współorganizowana przez Komisję Europejską, MPiPS oraz Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny.

(na zdj. poniżej, od lewej - obok mikrofonu Krzysztof Więckiewicz, MPiPS, po prawej Jarosław Duda - MPiPS)

        jpeg - 195 KB [195 KB]       jpeg - 194 KB [194 KB]  

 

To ogromna radość, być tutaj i świętować Europejski Rok Wolontariatu - mówił minister Duda. Przypomniał, że 5 grudnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Wolontariatu, ale - jak przekonywał - teraz rozpoczyna się aż 14-dniowe święto wolontariatu. Ten przystanek Pawilonu mp3 - 3 MB [3 MB] w Polsce to część inicjatywy Komisji Europejskiej, która promuje wolontariat, to okazja by twarzą w twarz spotkać się z wolontariuszami i ich historiami - zaznaczył Duda.

Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, wskazywała na znaczenie faktu, że to święto wolontariatu jest organizowane w okresie polskiej prezydencji. Widząc tutaj harcerzy mp3 - 5 MB [5 MB] , przypomina mi się, że kiedyś jako harcerka, instruktorka, też uprawialiśmy wolontariat, choć to słowo nie było wówczas modne, zachęcaliśmy młodzież do pomocy bliźnim - mówiła Ewa Synowiec.

Dodała, że ten pawilon ma promować wolontariat jako pewną modę, chodzi w dużej mierze o to, aby wolontariat był zaszczytem dla osób, które się nim zajmują.

        jpeg - 213 KB [213 KB]       jpeg - 190 KB [190 KB]  

(na zdj. powyżej od lewej, przy mikrofonie - Ewa Synowiec oraz przecięcie wstęgi z okazji oficjalnego otwarcia Pawilonu ERW 2011)

Mikołaj Dowgielewicz, Sekretarz Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych gratulował wszystkim instytucjom przygotowującym pawilon i podkreślał, że wolontariat odgrywa ważne rolę mp3 - 3 MB [3 MB] w programie polskiej prezydencji.

Co ważniejsze - ten pawilon symbolizuje aktywność obywatelską w trakcie prezydencji. W Polsce wolontariat nie jest tak popularny jak mógłby być, czeka nas jeszcze dużo pracy na rzecz jego promocji - zauważył minister Dowgielewicz. Jego zdaniem cała UE musi traktować wolontariat bardzo poważnie. Mam nadzieję, że ten pawilon stanie się autentycznym miejscem promocji wolontariatu - zakończył Dowgielewicz.  

        jpeg - 238 KB [238 KB]       jpeg - 235 KB [235 KB]  

 

W pierwszym dniu obecności Pawilonu ERW w Polsce, odbyła się już debata zorganizowana wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych „Niepełnosprawność i wolontariat. Potencjał i wyzwania”, a także gra miejska "MIASTO GŁUCHYCH".

Odbywały się także warsztaty i zajęcia dla dzieci: m.in. robienie latawców (fundacja L’Arche), warsztaty malowania na szkle (fundacja L’Arche), warsztaty malowania otoczaków (fundacja „Mimo Wszystko”) oraz warsztaty dla dzieci uwrażliwiajace na niepełnosprawność.

Odbyły się też spotkania z wolontariuszami i organizacjami zajmującymi się wolontariatem: Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społęcznej (Centrum Wolontariatu), ZHP i prezentacja „Nieprzetartego szlaku”, Fundacja L’Arche”, Fundacja “Mimo Wszystko”, Szalony Wózkowicz, czyli Marek Sołtys, Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Galeria „Apteka Sztuki”.

        jpeg - 217 KB [217 KB]       jpeg - 220 KB [220 KB]  

 

EYV Tour 2011 organizowany przez Komisję Europejską stanowi jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów ERW 2011. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej gości Tour promujący idee ERW 2011, w postaci specjalnego pawilonu (namiotu), usytuowanego najczęściej w centrum miasta.

Pawilon pojawił się w Warszawie i pozostanie do 14 września, przy głównym wejściu do Pałacu Kultury i Nauki, od strony ul. Marszałkowskiej.

Pawilon można odwiedzać codziennie w godz. 10:00 - 20:00

        jpeg - 232 KB [232 KB]       jpeg - 247 KB [247 KB]  

 

Zobacz co się będzie działo przez 2 tygodnie w Pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu!

1.09.2011  Integracja osób niepełnosprawnych/ BON MPiPS
2.09.2011  Wolontariat młodzieżowy/ FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 
3.09.2011  Wolontariat w kulturze i sztuce/ MKiDN
4.09.2011  Wolontariat w kulturze i sztuce/ MKiDN

5.09.2011  Wolontariat ratowniczy/ MSWiA
6.09.2011  Dzień profilaktyki/ MSWiA
7.09.2011  Wolontariat pracowniczy/ STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
8.09.2011  Wolontariat seniorów/ FEDERACJA UTW, CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH
9.09.2011  Wolontariat-służba bliźniemu / CARITAS POLSKA

10.09.2011 Wolontariat medyczny/ FUNDACJA HOSPICYJNA
11.09.2011 Wolontariat międzynarodowy/ AIESEC, MSZ
12.09.2011 E-wolontariat/ FUNDACJA DOBRA SIEĆ
13.09.2011 Wolontariat sportowy/ MSiT, GRUPA WOLONTARIAT SPORTOWY 2012+
14.09.2011 Wolontariat sportowy/ MSiT, GRUPA WOLONTARIAT SPORTOWY 2012+

 CTT