Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-08-24

Interdyscyplinarny program kongresu z udziałem ponad 300 artystów, naukowców, filozofów i aktywistów skonstruowany został tak, by teorię połączyć z praktyką kulturalną, zaproponować problemowe podejście do kultury, integrować gatunki i dyscypliny artystyczne. W ciągu 4 dni na terenach wrocławskiej Hali Stulecia zrealizowanych zostanie aż 100 wyjątkowych projektów. Autorami scenografii przygotowanej specjalnie dla kongresu są autorzy polskiego pawilonu na EXPO w Szanghaju – Boris Kudlička (scenograf Teatru Wielkiego Opery Narodowej) oraz artyści z pracowni WWAA.

Kluczowymi elementami Europejskiego Kongresu Kultury będą:

• Spotkanie ministrów kultury UE

• Spotkania, dyskusje

• Debaty w ramach inicjatywy A Soul for Europe

• Wydarzenia artystyczne

Europejski Kongres Kultury (EKK) jest okazją do stworzenia miejsca refleksji nad perspektywami i możliwymi scenariuszami rozwoju kultury europejskiej. Intelektualne ramy kongresu wyznaczy najnowsza książka profesora Zygmunta Baumana, Kultura w płynnej nowoczesności, w której sięgado genezy pojęcia kultura" i analizuje procesy, którym podlegało.

Formuła kongresu, której bliżej do festiwalu społeczno-kulturalnego niż do czysto akademickiej debaty, nastawiona będzie na aktywne uczestnictwo – również w wydarzeniach odbywających się w przestrzeni Wrocławia. We Wrocławiu dojdzie m.in. do spotkania gigantów muzyki – Krzysztofa Pendereckiego i Aphex Twina, guru współczesnej muzyki elektronicznej oraz Jonnego Greenwooda, gitarzysty zespołu Radiohead.

Istotnym elementem wydarzenia będzie debata dotycząca roli kultury oraz jej finansowania na poziomie europejskim.  Celem debaty jest wypracowanie praktycznych rozwiązań pozwalających na zmianę miejsca kultury w dyskusji i budżecie na poziomie unijnym. W ramach kongresu odbędą się także koncerty, spektakle teatralne i performanse, projekcje filmowe i dźwiękowe, wystawy i warsztaty. Silnie reprezentowana będzie także kultura tworzona oddolnie przez organizacje pozarządowe.

Większość wydarzeń, które prezentujemy, zgodnie z formułą Kongresu, a także interdyscyplinarnym charakterem współczesnej sztuki, przekracza granice jednej dziedziny. Obok kameralnych projektów – takich jak eksperymentalne projekcje dźwiękowe, odbędą się spektakularne występy przeznaczone dla szerokiej publiczności – mówi Katarzyna Wielga, koordynatorka Krajowego Programu Kulturalnego polskiej prezydencji i programu kongresu.

W Europejskim Kongresie Kultury udział wezmą m.in.: Zygmunt Bauman, Brian Eno, Jan Fabre, Oliviero Toscani, Azra Akšamija, Zbigniew Libera, Mirosław Bałka, Zbigniew Rybczyński, Krzysztof Penderecki, Jonny Greenwood (Radiohead), Aphex Twin, Krystian Lupa i Dorota Masłowska, Stefan Kaegi, Grupa Kompott, Artur Rojek, Miasto w Komie czy Fatos Lubonja.

Więcej informacji na temat Europejskiego Kongresu Kultury oraz szczegółowy program wydarzenia można znaleźć

TUTAJ pdf - 350 KB [350 KB]

.

 CTT