Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-08-02

E-wolontariat -  to wolontariat wykonywany przez Internet. Jest nim m.in. nieodpłatne udzielanie porad w Sieci, tworzenie grup pomocy i samopomocy, współpraca przy promocji, wyszukiwanie informacji czy też pomoc w nauce języków obcych poprzez łącza internetowe. Konkurs ma na celu pokazać ich różnorodność oraz zachęcić wszystkich europejczyków do podejmowania aktywności społecznej w Internecie!

Do Konkursu zgłaszać się mogą organizacje pozarządowe z Unii Europejskiej współpracujące z wolontariuszami, którzy swoją pomoc niosą poprzez Internet.

Formularz aplikacyjny, szczegółowe informacje na temat Konkursu, regulamin oraz materiały promocyjne dostępne są na stronie http://e-wolontariat.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 września br.

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe ufundowane przez polską Fundację Orange oraz Fondation Orange z Francji. Łączna pula nagród wynosi 5 tys. euro i może ulec zwiększeniu w trakcie trwania Konkursu.

W ramach Konkursu przewidziane są następujące etapy:

25 maja – 16 września: Nabór zgłoszeń do Konkursu.

Listopad 2011 r.: Gala finałowa w Warszawie.

Europejska edycja Konkursu „Odkryj e-wolontariat” organizuje Fundacja Dobra Sieć wraz z Fundacją Orange w ramach projektu „Wartości i aktywności wolontariatu i e-wolontariatu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 CTT