Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-06-04

Oświadczenie Jose Barroso, szefa Komisji Europejskiej:

Dzisiaj rozpoczynają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Obywatele Wielkiej Brytanii i Holandii będą głosować. Aż do niedzieli, 375 milionów wyborców we wszystkich państwach członkowskich będzie miało możliwość powiedzenia, jakiej Europy pragną w przyszłości.

Dwadzieścia lat temu odbyły się wybory w Polsce. Polska utorowała drogę do tego wszystkiego, co potem nastąpiło: upadek żelaznej kurtyny, zburzenie muru berlińskiego, koniec dyktatur w Europie Środkowej i Wschodniej i ostatecznie, pokojowe zjednoczenie naszego kontynentu.

Najlepszy hołd, jaki możemy oddać tym, którzy prowadzili odważną i pełną determinacji walkę o wolność i demokrację w Polsce, jak i w innych krajach jest skorzystanie z naszych demokratycznych praw.

Właśnie dlatego apeluję dzisiaj do wszystkich obywateli: sprawcie, żeby wasz głos stał się słyszalny i głosujcie!

W ciągu całej historii Europejczycy walczyli o prawo do wypowiadania się. Obecne pokolenie ma szansę przemienić w rzeczywistość to, o czym dawne pokolenia mogły tylko marzyć.

 CTT