Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-06-22

- Bardzo cieszy mnie ogromny entuzjazm, z jakim Polska podchodzi do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. Gratuluję ….. Wiele miast przedstawiło świetne kandydatury, zatem sukces ….. jest wielkim osiągnięciem. Mam nadzieję, że ….. optymalnie wykorzysta tę jedyną w swoim rodzaju szansę, tytuł ten może bowiem przynieść znaczne korzyści kulturalne, gospodarcze i społeczne zarówno samemu miastu, jak i jego regionowi.  Życzę … powodzenia i liczę na to, że będzie postrzegać swój tytuł w kontekście długookresowej strategii kulturalnej – powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

 

Dodatkowe informacje:

W 2016 r. gospodarzami Europejskich Stolic Kultury będą Polska i Hiszpania. Wykaz krajów, którym będzie przypadać ten tytuł do 2019 r., został określony w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w 2006 r.

Europejskie Stolice Kultury są wybierane przez niezależną komisję. Po etapie preselekcji powstaje tzw. krótka lista miast, a po dziewięciu miesiącach zapada ostateczna decyzja. Następnie Rada Ministrów UE oficjalnie wyznacza dwa wybrane miasta (po jednym z dwóch krajów).

W Polsce kandydowało jedenaście miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź, Lublin, Toruń, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław, a na krótkiej liście znalazły się: Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawa i Wrocław.

Wnioski kandydatów zostały przeanalizowane przez komisję złożoną z 13 niezależnych ekspertów z dziedziny kultury. Sześciu spośród nich zostało wskazanych przez zainteresowane państwo członkowskie, siedmiu zaś przez instytucje europejskie. Oceniają oni wnioski na podstawie kryteriów określonych w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady.

Miasta mają przygotować program kulturalny z mocno podkreślonymi elementami europejskimi, sprzyjający udziałowi mieszkańców miasta i jego okolic, a także osób z zagranicy. Europejski wymiar odzwierciedlony jest w doborze tematów oraz w sposobie organizacji (zachęca się do współpracy między podmiotami kulturalnymi w różnych państwach członkowskich). Program musi mieć także trwałe rezultaty i przyczyniać się do rozwoju kulturalnego i społecznego miasta w dłuższej perspektywie.

Członkowie komisji wskazani przez instytucje europejskie:

  • mianowani przez Komisję Europejską: Sir Jeremy Isaacs (Wielka Brytania), dyrektor stacji telewizyjnej i były dyrektor Royal Opera House, Covent Garden; Manfred Gaulhofer (Austria), dyrektor generalny Graz 2003, który prowadził liczne projekty europejskie.
  • mianowani przez Radę: Erna Hennicot-Schoepges (Luksemburg), była poseł Parlamentu Europejskiego, członek Zgromadzenia Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), obecnie przewodniczy wielu krajowym i międzynarodowym organizacjom kulturalnym; Constantin Chiriac (Rumunia), wiceprzewodniczący kandydatury Sybina w 2007 r., aktualny dyrektor rumuńskiego teatru narodowego Radu Stanca.
  • mianowani przez Parlament Europejski: Andreas Wiesand (Niemcy), konsultant i badacz w dziedzinie polityki i działań kulturalnych; Danuta Glondys (Polska), dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza prowadzącego liczne działania w dziedzinie kultury na poziomie międzynarodowym.
  • mianowani przez Komitet Regionów: Elisabeth Vitouch (Austria), reprezentująca Komisję Kultury, Edukacji i Badań Naukowych Komitetu Regionów, członkini Rady Miasta Wiedeń.

W tym roku Europejskimi Stolicami Kultury są Turku (Finlandia) i Tallinn (Estonia), w 2012 r. będą to Guimarães (Portugalia) i Maribor (Słowenia), w 2013 r. Marsylia (Francja) i Koszyce (Słowacja), Umeå (Szwecja) i Ryga (Łotwa) w 2014 oraz Mons (Belgia) i Pilzno (Republika Czeska) w 2015 r.

 CTT