Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-06-21

Znaczna obniżka w porównaniu do blisko pięciuset milionów euro przyznanych w latach ubiegłych wynika z kwietniowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, że zgodnie z obowiązującymi przepisami żywność w ramach tego programu musi pochodzić z zapasów publicznych UE. W związku z tym program na 2012 r. oparty jest wyłącznie o wszystkie dostępne istniejące zapasy interwencyjne (162 tys. ton zbóż i 54 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku).

Komisja przewidywała ryzyko takich trudności i w 2008 r. zaproponowała zmianę programu. Mimo poparcia ze strony Parlamentu Europejskiego, wniosek utknął na forum Rady Europejskiej. We wrześniu ubiegłego roku Komisja przedstawiła zweryfikowany wniosek w celu umożliwienia postępu prac nad projektem. Niestety Rada zablokowała również ten nowy wniosek.

Chociaż średni standard życia w Unii Europejskiej jest jednym z najwyższych na świecie, są wciąż wśród nas ludzie, którzy nie są w stanie się wyżywić. Szacuje się, że 43 mln osób w UE jest zagrożonych niedostatkiem żywności, co oznacza, że nie stać ich na zrównoważony posiłek nawet co drugi dzień. Program na rzecz osób najbardziej potrzebujących polega na dostarczaniu żywności takim osobom i najbardziej potrzebującym rodzinom. W 2009 r. z ponad 440 tys. ton żywności skorzystało 18 mln osób w 19 państwach członkowskich. Organizacje charytatywne i pozarządowe zwracają się do UE o wsparcie, by pomagać potrzebującym. Dlatego bardzo ważne jest szybkie znalezienie rozwiązania obecnych trudności i odblokowanie możliwości wykorzystywania dostępnych pieniędzy.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloș podkreśla wagę tego programu. „Program ten pozostaje dla nas istotnym politycznym zobowiązaniem, a jego rolę docenia wiele charytatywnych organizacji, w tym pozarządowych, w Europie. Musimy zatem radzić z nim sobie w perspektywie średnio- i długoterminowej, szukając odpowiednich rozwiązań w obecnej sytuacji prawnej. Najprostszym rozwiązaniem byłoby uzyskanie poparcia państw członkowskich dla przedstawionego wniosku, który uzyskał już polityczną aprobatę Parlamentu Europejskiego.

ec.europa.eu/polska/news/110620_poverty_pl.htm

 CTT