Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-06-03

Z funduszy EBI zostanie sfinansowana budowa dwóch z pięciu odcinków obwodnicy Warszawy o planowanej łącznej długości 84 km, czyli 10,4-kilometrowy odcinek z Konotopy do Puławskiej oraz 14,4-kilometrowy odcinek od Konopy do Powązkowskiej. Pierwsza z dróg obejmuje również trwającą budowę łącznika z lotniska Okęcie do Marynarskiej o długości 4,4 km, który ma usprawnić połączenie między warszawskim lotniskiem a obwodnicą.

Warszawska aglomeracja jest najważniejszym węzłem transportowym w Polsce. Nowe odcinki obwodnicy Warszawy przyczynią się do poprawy głównych połączeń transportowych w Polsce. Obwodnica wpłynie też na poprawę środowiska, zmniejszając natężenie ruchu na ulicach miasta, zapewniając dodatkową przeprawę przez Wisłę i poprawiając dojazd na lotnisko – podkreśliła wiceprezes EBI Marta Gajęcka odpowiadająca za inwestycje w Europie Środkowej i Wschodniej.

Pożyczka EBI uzupełnia unijne środki przyznane na ten projekt, w tym możliwość prefinansowania, co może przyspieszyć budowę nowej infrastruktury drogowej tak bardzo potrzebnej Polsce.

Realizację projektu nadzorować będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a końcowym beneficjentem pożyczki jest województwo mazowieckie.

EBI w Polsce – historia miliardowych pożyczek

Głównym zadaniem EBI, instytucji UE odpowiadającej za pożyczki długoterminowe, jest działanie na rzecz integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności ekonomiczno-społecznej państw członkowskich poprzez finansowe wspieranie zrównoważonych inwestycji. Od 2000 r. EBI podpisało umowy finansowe z Polską opiewające na łączną kwotę 15,5 mld euro. W samym tylko 2008 r. pożyczki EBI dla Polski wyniosły ok. 2,83 mld euro, co w stosunku do 2007 r. oznacza wzrost o 25%.

Rewitalizacja i rozbudowa transeuropejskiej infrastruktury, a w szczególności korytarzy transportowych, mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju Polski w ramach jednolitego rynku. Inwestycje w infrastrukturę stanowią podstawę usuwania barier i przeciążeń na drogach, a tym samym usprawniania przepływu osób i towarów, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i większej troski o środowisko. Do końca 2008 r. EBI przeznaczył ok. 6,7 mld euro na poprawę i rozwój polskich sieci transportowych. EBI współfinansuje także projekty realizowane w ramach programów partnerstwa publiczno-prywatnego. Z polskich projektów wsparcie EBI uzyskały już m.in. następujące projekty: budowa odcinków autostrad A1, A2, A4 i A6 oraz głównych dróg krajowych wzdłuż paneuropejskich korytarzy II, III i VI.

Dalszych informacji w EBI udziela:

Dušan Ondrejička: tel. +352 437 983 334, e-mail: d.ondrejicka@eib.org

 CTT