Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-05-16

„Badanie pokazuje, że młodzi ludzie chcieliby pracować za granicą. To dobra wiadomość dla Europy; niestety napotykają oni zbyt wiele przeszkód. Musimy ułatwić im studiowanie, szkolenie się lub pracowanie za granicą oraz udostępniać informacje na temat wsparcia finansowego dostępnego poprzez programy UE, takie jak „Erasmus", które mogłyby dać im przedsmak mieszkania poza swoim rodzinnym krajem. Dwa największe wyzwania, przed jakimi dziś stoimy, to bezrobocie młodych ludzi oraz niski wzrost gospodarczy: częściowym rozwiązaniem tych problemów byłaby większa mobilność studentów i ludności pracującej”, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Badania pokazują, że studenci, którzy odbyli część studiów lub szkolenia poza granicami swojego macierzystego kraju, zwiększają swoje szanse na zatrudnienie i częściej pracują za granicą w późniejszym życiu. Pracodawcy cenią sobie zdobyte przez nich umiejętności, takie jak umiejętność mówienia w języku obcym, zdolność do przystosowania się i kompetencje interpersonalne.

Wyniki wskazują, że tylko jeden na siedmiu (14%) młodych Europejczyków był za granicą w celu kształcenia lub szkolenia. Wielu z nich nie może tego zrobić z braku środków finansowych. Spośród osób, które przyznały, że chciały wyjechać za granicę, 33% stwierdziło, że nie było ich na to stać; blisko dwie trzecie (63%) tych, którzy wyjechali, musiało utrzymywać się z prywatnych funduszy lub oszczędności. „Liczby te wskazują, że musimy ulepszyć nasze programy mobilności, które przynoszą niezwykłe korzyści”, dodała komisarz Vassiliou.

Więcej informacji:

Mobilna młodzież:
www.youthonthemove.eu

Badania Eurobarometru:
http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Polityka i programy dotyczące młodzieży:
http://ec.europa.eu/youth

Europejski Tydzień Młodzieży:
www.youthweek.eu

Europejski Rok Wolontariatu 2011:
http://europa.eu/volunteering

 CTT