Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-04-21

 

V edycja konkursu dla dziennikarzy Ludzka twarz EFS została ogłoszona 4 kwietnia 2011 r. Jego celem Konkursu skierowanego do dziennikarzy ogólnopolskich i regionalnych jest udowodnienie, że środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) rzeczywiście trafiają do ludzi, że dzięki tym projektom mogą oni zmieniać swoje życie. Celem V edycji Konkursu jest w szczególności promocja wsparcia EFS kierowanego do osób niepełnosprawnych, a także do osób w wieku 50+.

Zgodnie z ideą Konkursu nadsyłane prace:

 • powinny przedstawiać sylwetki i losy osób, które skorzystały ze wsparcia EFS,
 • zachęcić innych do uczestnictwa w projektach,
 • pokazać, że przez udział w projektach beneficjenci uczą się przełamywać własne słabości,
 • naprowadzić i zachęcić do innych do poszukiwania form wsparcia,
 • przekonać, że środki EFS nie są przeznaczone dla wybrańców,
 • pokazać, że pozytywne zmiany w życiu uczestników nie są chwilowe.

 

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i statuetki Dziennikarz przyjazny EFS, a także wezmą udział w wizycie studyjnej w jednej z instytucji Wspólnot Europejskich organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Kategoria Pióro - dla dziennikarzy prasowych:

 • I miejsce: 7 tys. zł brutto
 • II miejsce: 5 tys. zł brutto
 • III miejsce: 3 tys. zł brutto

Kategoria Mikrofon - dla dziennikarzy radiowych:

 • I miejsce: 7 tys. zł brutto
 • II miejsce: 5 tys. zł brutto
 • III miejsce: 3 tys. zł brutto

Kategoria Ekran - dla dziennikarzy telewizyjnych:

 • I miejsce: 7 tys. zł brutto
 • II miejsce: 5 tys. zł brutto
 • III miejsce: 3 tys. zł brutto

 

Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do dnia 9 września 2011 r.

 

Szczegółowe informacje o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.ludzkatwarzefs.pl.

Organizatorem Konkursu, już po raz piąty jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Departamentem Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Konkurs odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Mediów i Instytutu Spraw Publicznych.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania – informacja o konkursie (PDF) pdf - 237 KB [237 KB] .

 CTT