Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-04-05

 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie plastycznym organizowanym przez sieć Komisji Europejskiej Europe Direct
 
pt. „Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w Unii Europejskiej”
 
W województwie małopolskim konkurs prowadzony jest przez Punkty Informacyjne Komisji Europejskiej Europe Direct Kraków oraz Europe Direct Tuchów.
 
Zadaniem uczestników jest prezentacja za pomocą pracy plastycznej własnego regionu w UE, z podkreśleniem regionalnej kultury i zwyczajów.
 
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w terminie: od 6 kwietnia do 31 maja 2011 r. wraz z  formularzem zgłoszeniowym
Szczegółowe informacje nt. konkursu zamieszczone zostały w  Regulaminie konkursu.
 
Na laureatów konkursów czekają ciekawe nagrody, dodatkowo najciekawsza praca zamieszczona zostanie w ogólnopolskim kalendarzu europejskim na rok 2012, który wydany zostanie przez Sieć Informacyjną Europe Direct.
 
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować mailowo: europe-direct-krakow@transfer.edu.pl lub telefonicznie: 12 628 26 81

 CTT