Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-03-24

Gości, którzy 23 marca przybyli na Uniwersytet Warszawski lub oglądali transmisję w internecie, powitała Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk, kierownik Katedry Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

                                          

Dokładnie na 100 dni przed prezydencją stan przygotowań Polski zreferował pełnomocnik rządu, sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz. – Jesteśmy dobrze przygotowani do tego wyzwania, zostały nam ostatnie szlify – mówił minister w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego do blisko 400 słuchaczy. Dowgielewicz podkreślał, że prezydencja to nie tylko ogromne wyzwanie, ale także znakomity pretekst, by o Polsce dużo i dobrze mówiono w świecie. – Nie możemy zmarnować tej szansy.

                                         

W 20-minutowym wykładzie minister przestawił priorytetowe obszary polskiego przewodnictwa. Będą to:

 • Strategia po kryzysie:Już wiemy, że udało się nam ocalić euro, teraz musimy myśleć jak tworzyć miejsca pracy i prorozwojowe strategie. (…) Polska podczas swojego przewodnictwa szczególnie mocno chciałaby wpłynąć na poprawę rynku usług elektronicznych poprzez usuwanie barier prawnych. Wszyscy powinni mieć równy dostęp do tego typu usług. (…) Naszą inicjatywą będzie także modernizacja programów dla studentów, stworzenie większych możliwości mobilności młodych ludzi, co sprzyja rozwojowi.
 • Stosunki z sąsiadami UE:Nadal uważamy, że proces rozszerzenia UE trwa. W czasie naszej prezydencji prawdopodobnie Chorwacja podpisze traktat akcesyjny, być może Serbia stanie się krajem kandydującym. (…) Dla Polski szczególnie ważne jest rozwijanie Partnerstwa Wschodniego. Chcemy, aby państwa PW coraz szerzej korzystały z programów pomocowych UE, liczymy na rychłe podpisanie układu stowarzyszeniowego z Ukrainą. (…) Wrześniowy szczyt Partnerstwa Wschodniego w Warszawie dla wielu krajów PW może stać się swoistym narzeczeństwem w drodze do UE.
 • Bezpieczna Europa:Chcemy wypracować mechanizmy kryzysowe, które będą działały w przypadku takich nieprzewidzianych wydarzeń jak obecna sytuacja polityczna w Libii czy trzęsienie ziemi w Japonii. (…) Liczymy także na pobudzenie dyskusji w ramach wspólnoty na temat bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. Chcemy rozmawiać jak reformować wspólną politykę rolną, jak zapewnić Unii surowce i paliwa.(…) Część naszego bezpieczeństwa to także stabilność finansowa. (…) Dzięki polskim staraniom tzw. pakt na rzecz euro będzie się nazywał Euro +. Ten plus to my i inne kraje, które chcą odebrać do eurostrefy.
                                          

Po wystąpieniu ministra Dowgielwicza ruszyła sesja pytań. Wzięli w niej udział internauci, zgromadzenie w sali goście oraz – dzięki telemostowi – uczestnicy forum z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskim.

                                         

Pytania dotyczyły wielu aspektów przewodnictwa Polski w Radzie UE m.in. reagowania na wydarzenia nadzwyczajne takie jak obecna sytuacja w Afryce Północnej czy celów jesiennego szczytu Partnerstwa Wschodniego. – W tym wypadkuszczególnie zależy nam, aby kraje PW otrzymały jasny sygnał wsparcia ze strony UE. Chcemy im pokazać, że jesteśmy gotowi do wspólnych przedsięwzięć np. rozbudowy infrastruktury transportowej – mówił minister Dowgielewicz.

                                      

Jak mierzyć sukces prezydencji? – pytali studenci. Minister Dowgielewicz odpowiadał, że dobre przewodnictwo oznacza sprawne działanie w każdej sytuacji, niezależnie od tego czy chodzi o spór o podwyżki dla urzędników UE czy o przygotowanie się na falę imigrantów z Afryki. – Dobra prezydencja to także taka, która potrafi dobrze zorganizować ponad 300 spotkań na wysokim szczeblu w przeciągu sześciu miesięcy, a to nas właśnie czeka.

Ważną kwestią, która zmierza poruszyć Polska w czasie swojego półrocznego przewodnictwa, będzie ułożenie na nowo relacji na linii UE-Rosja. – Liczymy na modernizację tego kraju i demokratyzację. (…) Możliwe, że niebawem Rosja przystąpi do Międzynarodowej Organizacji Handlu, co bardzo ułatwiłoby relacje handlowe m.in. z Polską – mówił Dowgielewicz.

                                         

Na zakończenie ponad godzinnego penelu pytań i odpowiedzi Mikołaj Dowgielewicz zaprosił na uroczystą inaugurację polskiego przewodnictwa w Radzie UE. – 1 lipca przed Pałacem Kultury i Nauki. Pojawi się tam – a także w innych rejonach Warszawy – kilka scen, gdzie odbywać się będą koncerty i happeningi.

W drugiej części Forum, która rozpoczęła się o 12.45, odbyły się dwie dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli administracji państwowej, niezależnych ekspertów oraz mediów.

                                         

W panelu "Polityka Wschodnia Unii Europejskiej" uczestniczyli: Anna Kostrzewa – Zastępca Dyrektora Departamentu Wschodniego w MSZ, Tomasz Ostaszewicz – Dyrektor Departamentu Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej (Ministerstwo Gospodarki), Paweł Świeboda – Prezes DemosEUROPA-Centrum Strategii Europejskiej, dr Olaf Osica – Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich i Marcin Wojciechowski – "Gazeta Wyborcza". Dyskusję będzie moderować dr hab. Józef Tymanowski, Katedra Europeistyki WDiNP, Uniwersytet Warszawski.

W panelu "Prezydencja a Europejski Rok Wolontariatu" udział wzięli: Henryk Wujec – Doradca Prezydenta RP, Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Łada - Kierownik Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych, Jakub Wygnański - Prezes Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych i Michał Braun - Prezes zarządu Centrum Wolontariatu w Kielcach. Panel poprowadzi Tomasz Bratek – Wicedyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Forum było transmitowane na stronach organizatorów: www.ec.europa.eu/polska, www.prezydencjaue.gov.ploraz www.europeistyka.uw.edu.pl. Transmisja była również dostępna na Facebooku – na Fanpage’ach Polskiej Prezydencji 2011 (www.facebook.com/PolskaPrezydencja) i Komisji Europejskiej w Polsce (http://www.facebook.com/komisjaeuropejska).

 CTT