Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-02-10

WARSZAWA

Konferencja odbędzie się 11 lutego br. w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie (rozpoczęcie o godzinie 10.00).

Uczestnikami konferencji będą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Polskiej Rady Ratowników Medycznych oraz wielu organizacji i firm zajmujących się nauczaniem pierwszej pomocy.

Szczegóły konferencji na stronie www.znamibezpiecznie.pl/112
Informacja prasowa: http://www.znamibezpiecznie.pl/112
Transmisję konferencji na żywo będzie można oglądać pod adresem http://ec.europa.eu/polska/112_pl.htm.

KRAKÓW

Obchody Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego 112 odbędą się także w Krakowie, najpierw na Rynku Głównym, a później w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Organizatorami całego przedsięwzięcia jest Małopolski Urząd Wojewódzki we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

W Krakowie akcja będzie odbywała się w dwóch etapach:

- HUMAN CHAIN 112 - o godzinie 11:02 na Rynku Głównym uczestnicy obchodów ustawią się w żywym łańcuchu, trzymając się za ręce i tworząc trzycyfrowy numer 112. Każdy uczestnik łańcucha otrzyma koszulkę oraz balony, które o godzinie 11:02 zostaną wypuszczone w powietrze. Całe wydarzenie uwiecznione zostanie na wspólnej fotografii, wykonanej z wysokości.

ALARMOWA LEKCJA - w którym wezmą udział dzieci z krakowskich przedszkoli. Tematyka zajęć dotyczyć będzie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz funkcjonowania numeru alarmowego 112. Podczas spotkania dzieci będą miały możliwość zapoznania się z pracą operatorów przyjmujących zgłoszenia oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami. W wydarzeniu tym będą brały udział służby mundurowe oraz Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, które udostępnią do oglądania swoje pojazdy, biorące udział w akcjach ratunkowych.

Europejski Dzień Numeru 112 na Facebook'u

http://www.dzien112.pl/

 CTT