Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-01-14

Opublikowane przez Komisję Europejską wyniki badania wskazują, że 84 proc. testowanych programów pozwala rodzicom na zablokowanie dostępu do niektórych stron internetowych. Programy te są jednak mniej skuteczne w filtrowaniu tzw. treści Web 2.0, takich jak portale społecznościowe lub blogi. Tylko kilka produktów dostępnych na rynku jest w stanie filtrować treści dostępne z telefonów komórkowych lub konsol do gier – zaś co czwarte dziecko w Europie właśnie w ten sposób korzysta z internetu.

Publikacja tych badań służy uświadomieniu społeczeństwa o znaczeniu ochrony dzieci przed pewnymi treściami w internecie. Ma także na celu wskazanie rodzicom, które programy kontroli rodzicielskiej są najbardziej skuteczne. W ramach europejskiej agendy cyfrowej Komisja pragnie pomóc rodzicom i ich dzieciom poczuć się w sieci bezpieczniej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200).

W badaniu przeanalizowano 26 narzędzi służących kontroli rodzicielskiej dla komputerów osobistych, 3 dla konsol do gier i 2 dla telefonów komórkowych. Ustalono, że obecnie dostępne programy są skuteczne w filtrowaniu treści przeznaczonych dla osób dorosłych, ale prawdopodobieństwo, że strony zawierające materiały nieodpowiednie dla dzieci, a w szczególności zachęcające do autoagresji (strony promujące anoreksję, samobójstwo lub samookaleczanie) mogą przedostać się przez filtr, nadal wynosi co najmniej 20 proc. Jednocześnie blokowane są inne strony zawierające treści skierowane do dzieci. Tylko kilka narzędzi jest w stanie filtrować treści Web 2.0 (takie jak portale społecznościowe, fora i blogi), blokować komunikatory lub protokoły czatów, czy też filtrować listy kontaktów.

Jeśli chodzi o kontrolę rodzicielską w przypadku smartfonów i konsol do gier, nie wszystkie produkty dostępne na rynku mają możliwość filtrowania treści internetowych, chociaż 31 proc. dzieci w Europie korzysta z internetu poprzez telefony komórkowe, a 21 proc. poprzez konsole.

Narzędzia kontroli rodzicielskiej są najczęściej dostępne w języku angielskim. Wybór dla innych języków jest ograniczony.

Internet bez kontroli

Z opublikowanej również ankiety EUKidsOnline wynika, że ok. jedna czwarta rodziców blokuje lub filtruje strony internetowe (28 proc.) lub śledzi strony odwiedzane przez ich dzieci (24 proc.). Zachodzą jednak znaczne różnice między państwami członkowskimi. Przykładowo w Wielkiej Brytanii jest to 54 proc. rodziców, a w Rumunii 9 proc.

Jednocześnie 70 proc. ankietowanych rodziców stwierdziło, że rozmawia z dziećmi na temat ich aktywności w internecie. 58 proc. rodziców twierdzi, że pozostaje w pobliżu dzieci, gdy korzystają one z internetu. Ponad połowa rodziców podejmuje pozytywne kroki, np. sugerując właściwe zachowanie wobec innych osób online (56 proc.) lub rozmawiając o tym, co może niepokoić dzieci (52 proc.).

W ramach unijnego programu „Bezpieczny internet” Komisja będzie w dalszym ciągu finansować przegląd programów kontroli rodzicielskiej, prowadzony co sześć miesięcy do końca 2012 r. oraz monitorować postępy. Pod adresem www.yprt.eu/sip dostępna jest baza danych, w której rodzice mogą znaleźć narzędzie najlepiej dostosowane do ich potrzeb.

Komisja wspiera również wzmacnianie roli dzieci i ich rodziców poprzez finansowanie centrów ds. bezpiecznego internetu, które zajmą się organizacją Dnia Bezpiecznego Internetu we wtorek, 8 lutego 2011 r. Zorganizowane zostaną lokalne i krajowe imprezy w Europie i na świecie. Imprezy przeznaczone będą dla dzieci, ale również dla rodziców i nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się, jak pomóc dzieciom w bezpiecznym korzystaniu z internetu.

Kontekst

Projekt zatytułowany „Porównanie narzędzi kontroli rodzicielskiej dla ochrony dzieci online” jest finansowany w ramach unijnego programu „Bezpieczny Internet" od 2006 r.

Narzędzia analizowano w podziale na dwie grupy wiekowe: 10 lat i poniżej oraz 11 lat i więcej, w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim i włoskim, w okresie od września do października 2010 r. Testy dotyczyły czterech kategorii:

  • Funkcjonalność: Czy narzędzie współpracuje z systemami operacyjnymi (np. Windows, Linux, Mac OS)? Czy może filtrować treści internetowe według słów kluczowych, tematów, adresów URL? Czy może blokować lub monitorować dostęp do internetu, e-maila, czatu, komunikatorów?
  • Bezpieczeństwo: Czy obeznana z technologią młodzież może z łatwością wyłączyć lub obejść narzędzie?
  • Skuteczność: Czy narzędzie w pełni blokuje strony zawierające materiały nieodpowiednie dla dzieci, czy też nadal możliwy jest dostęp do tych stron? Czy narzędzie blokuje także treści odpowiednie dla dzieci? Czy jest ono dostępne w języku znanym użytkownikowi? Czy jest ono w stanie we właściwy sposób filtrować blogi, fora i portale społecznościowe?
  • Łatwość użytkowania: Czy zarówno początkujący, jak i zaawansowani użytkownicy mogą zainstalować narzędzie na swoim komputerze? Czy proces instalacji jest zbyt skomplikowany? Czy rodzic i dziecko mogą z łatwością zrozumieć, dlaczego dana strona została zablokowana?

Ankietę EUKidsOnline przeprowadzono w 25 krajach, od kwietnia do sierpnia 2010 r. Wzięło w niej udział ponad 25 tys. dzieci wraz z jednym z rodziców. Ankieta jest częścią projektu EUKidsOnline II, finansowanego w ramach programu „Bezpieczny Internet” oraz koordynowanego przez London School of Economics and Political Science. Wstępne wyniki opublikowano w październiku 2010 r. (zob. IP/10/1368).

Więcej informacji:

Całe sprawozdanie pt. „Porównanie narzędzi kontroli rodzicielskiej dla ochrony dzieci online” programu „Bezpieczny Internet”

Sprawozdanie EUKidsOnline dostępne jest pod adresem: www.eukidsonline.net

Dzień Bezpiecznego Internetu 2011: http://saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day-2011-kit

 

   
 CTT