Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-10-15

Wskazywanie Europejskiej Stolicy Kultury to jedna z najbardziej prestiżowych inicjatyw Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Wykazała swój potencjał oraz swoją atrakcyjność na poziomie całej Europy, przyczyniając się do rewitalizacji miast, stymulując kreatywność, tworząc miejsca pracy - mówi Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. Jej zdaniem liczba stających do konkursu polskich miast wciąż potwierdza popularność tego wydarzenia.

Serdecznie gratuluję wstępnie wybranym miastom, które zachęcam do kontynuowania starań w perspektywie drugiego etapu selekcji - dodaje komisarz Vassiliou.

Zgodnie z decyzją ustanawiającą Europejskie Stolice Kultury w 2016 r. do wskazania kandydatów do miana Europejskiej Stolicy Kultury uprawnione są dwa państwa członkowskie – Polska i Hiszpania. Preselekcja miast hiszpańskich odbyła się w Hiszpanii pod koniec września tego roku.

Polska, pod koniec 2009 r. zaprosiła do składania wniosków przez zainteresowane miasta, swoją kandydaturę zgłosiło 11 miast:

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź, Lublin, Toruń, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław.

Kandydatury te zostały przeanalizowane pod kątem precyzyjnych kryteriów przez międzynarodową komisję złożoną z 13 członków: sześciu wskazanych przez zainteresowane państwo członkowskie, siedmiu zaś przez instytucje europejskie.

Oto członkowie komisji wskazani przez instytucje europejskie:

wskazani przez Komisję Europejską: Sir Robert Scott (Zjednoczone Królestwo), któremu Liverpool zawdzięcza uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2008 r. Sir Robert Scott jest ekspertem w sektorze kultury. Obecnie pełni funkcję międzynarodowego ambasadora Liverpool Culture Company; Manfred Gaulhofer (Austria), były dyrektor generalny Graz 2003, który zrealizował liczne projekty europejskie.

wskazani przez Radę: Erna Hennicot-Schoepges (Luksemburg), była członkini Parlamentu Europejskiego, zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), przewodniczy dziś wielu krajowym i międzynarodowym organizacjom kulturalnym; Constantin Chiriac (Rumunia), wiceprzewodniczący kandydatury Sybina w 2007 r., aktualny dyrektor rumuńskiego teatru narodowego Radu Stanca.

wyznaczeni przez Parlament Europejski: Andreas Wiesand (Niemcy), konsultant i badacz w dziedzinie polityki i działań kulturalnych; Danuta Glondys (Polska), dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza, prowadząca liczne działania w dziedzinie kultury na poziomie międzynarodowym.

mianowana przez Komitet Regionów: Elisabeth Vitouch (Austria), reprezentująca Komisję Kultury, Edukacji i Badań Naukowych Komitetu Regionów, członkini Rady Miasta Wiedeń.

Selekcja miast do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury składa się z dwóch etapów. Po zakończeniu etapu preselekcji sporządzona zostaje krótka lista kandydujących miast, spośród których komisja dokona ostatecznego wyboru latem 2011 r.

Wybrane polskie miasto zostanie następnie oficjalnie wskazane przez Radę Ministrów UE podczas jej posiedzenia w maju 2012 r.

Europejskie Stolice Kultury w tym roku to - Essen dla Zagłębia Ruhry (Niemcy), Pecz (Węgry) i Stambuł (Turcja), w 2011 r. rolę tę pełnić będą Turku (Finlandia) i Tallin (Estonia), w 2012 r. – Guimarães (Portugalia) i Maribor (Słowenia), w 2013 r. Marsylia (Francja) i Koszyce (Słowacja), a w 2014 r. Umeå (Szwecja) i Ryga (Łotwa).

Rada Ministrów UE oficjalnie wyznaczy na Europejskie Stolice Kultury na 2015 r. Mons w Belgii i Pilzno w Republice Czeskiej.

 CTT