Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-10-04

Szanowni Panstwo,

Małopolski Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct zaprasza na bezpłatne szkolenie - "Zwalczanie nieuczciwej konkurencji - miecz i tarcza przedsiebiorcy", ktore odbedzie sie w dniu 15 pazdziernika 2010 w Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, budynek ARESZT.

Program szkolenia:

 

Moduł 1

9:30 – 10:15

 

Nieuczciwa konkurencja  - miejsce w systemie własności intelektualnej.

Łukasz Wściubiak, CTT PK

10:15  – 10:45

 

Czyny nieuczciwej konkurencji (w tym: ochrona oznaczeń indywidualizujących, reklama, naśladownictwo, tajemnica przedsiębiorstwa, czyny nienazwane); cz. I.

Łukasz Wściubiak, CTT PK

10:45  – 11:00

Przerwa na kawę.

11:00 – 11:45

 

Czyny nieuczciwej konkurencji (w tym: ochrona oznaczeń indywidualizujących, reklama, naśladownictwo, tajemnica przedsiębiorstwa, czyny nienazwane); cz. II.

Łukasz Wściubiak, CTT PK

11:45 – 12:00

 

Dochodzenie roszczeń.

Łukasz Wściubiak, CTT PK

Zapraszamy zesdecznie !

Aby zgłosić się na szkolenie nalezy przeslac wypelniony
formularz zgloszeniowy na adres seketariat@transfer.edu.pl

 CTT