Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-04-28

Szczegółowy plan EUROPEJSKIEGO TYGODNIA MŚP W KRAKOWIE:

9 maja 2009 roku – WIELKI PIKNIK RODZINNY - DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ
Gdzie: Rynek Główny w Krakowie, pod Ratuszem
Czas trwania: 12:00 – 16:00
W trakcie imprezy organizatorzy przewidują m.in. wiele quizów, konkursów i zabaw dla dzieci, wykłady na 


11 maja 2009 roku – Konferencja pt. FUNDUSZE UNIJNE SZANSĄ ROZWOJU MŚP W MAŁOPOLSCE
Gdzie: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, sala konferencyjna „KOTŁOWNIA”
Czas trwania: 09:00 - 14:30 (rejestracja od 08:45)
Głównym celem wydarzenia będzie zachęcenie przedstawicieli MŚP do wykorzystania możliwości dotacji unijnych do rozwoju własnych firm.
Podczas konferencji będzie również możliwość skorzystania z indywidualnej porady odnośnie uzyskania dotacji UE


12 maja 2009 roku – DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW W CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Gdzie: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24
Czas trwania: 08:00 - 16:00
Podczas Dnia Otwartego każdy przedsiębiorca lub osoba planująca rozpocząć działalność gospodarcza będzie mogła otrzymać indywidualną poradę na temat różnych wariantów dotyczących uzyskania pomocy z UE

13 maja 2009 roku - ZASADY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ
Gdzie: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, budynek „ARESZT” – siedziba CTT PK, sala „SPACERNIAK”
Czas trwania: 10:00 - 12:00

14 maja 2009 roku - Szkolenie pt. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Gdzie: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, budynek „ARESZT” – siedziba CTT PK, sala „SPACERNIAK”
Czas trwania: 09:00 - 14:30
W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami dotyczącymi ochrony prawnej dóbr własności intelektualnej między innymi takich jak wynalazek, wzór przemysłowy, program komputerowy czy znak towarowy. Wskazane zostaną podstawowe akty prawne regulujące tę problematykę. Omówione zostaną warunki uzyskania ochrony i jej utrzymania, a także przyczyny wygasania bądź unieważniania praw.
W drugiej części szkolenia przedstawione zostaną możliwości otrzymania wsparcia na uzyskanie ochrony własności przemysłowej.

Uczestnictwo we wszystkich imprezach jest całkowicie bezpłatne.

Szczegółowe inforamcje na temat wszystkich imprez organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP na stronie: http://www.transfer.edu.pl/index.php?action=showArticle&articleID=1234

 CTT