Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-09-23

Organizatorzy Europejskiego Dnia Języków w Krakowie przewidzieli zabawę i dla młodszych, i dla starszych pasjonatów języków. Program rozpoczną występy przedszkolaków, a zakończą koncerty popularnych zespołów młodzieżowych Hayden Berry i Sublokator. Dodatkowo wokół sceny powstanie miasteczko namiotowe, gdzie odbywać się będą gry i zabawy.

Nie zabraknie konkursówprowadzonych zarówno na scenie głównej, jak i w miasteczku. Odważni poligloci będą mogli sprawdzić się w konkursie Łamigłówka, odpowiadając na zagadki językowe z różnych krajów Europy, a na tych, którzy sprawnie posługują się wieloma językami, czeka tytuł „Mistrza Poligloty Europejskiego Dnia Języków w Krakowie 2010”.

Jednak największym zaskoczeniem dla Krakusów będzie zapewne melodia, która popłynie z Wieży Mariackiej o 11:30. Nie będzie to tradycyjny hejnał, ale – jak na europejskie święto przystało… Oda do radości!

Ponadto, wokół sceny ustawione będą stoiska organizatorów, na których przez cały dzień dostępne będą publikacje i materiały promocyjne. Zapraszamy na stoisko Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić, jak dobrze zna swoich sąsiadów z UE i ich języki. Przygotowaliśmy mnóstwo upominków i słodyczy!

Więcej informacji na: www.edj.krakow.pl

Krótka historia EDJ

Europejski Dzień Języków został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. Jego obchody służą promocji nauki języków oraz bogactwa kulturalnego Europy. Jednym z głównych celów Europejskiego Dnia Języków jest pokazanie korzyści płynących z uczenia się języków, takich jak wzajemne porozumienie i poszanowanie różnorodności językowej i kulturowej, swobodny przepływ ludzi i wymiana informacji, a także promowanie różnych form współpracy międzynarodowej.

UE wielojęzyczna

Komisja Europejska to najbardziej wielojęzyczna instytucja w Europie na co dzień pracująca we wszystkich językach urzędowych UE. W UE mamy 23 języki urzędowe. Kiedy nowy kraj zostaje członkiem Unii, język narodowy tego kraju staje się zwykle unijnym językiem urzędowym. Dzięki temu obywatele mogą używać w kontaktach z UE i jej instytucjami tego samego języka, którego używają na co dzień w kontaktach z administracją swojego kraju.

Również wszystkie nowe przepisy UE są tłumaczone na wszystkie języki urzędowe, a każda wersja językowa ma taką samą moc prawną. Taka polityka UE wyraża pełne poszanowanie różnorodności językowej Europy i tym samym zapewnia wszystkim obywatelom równy dostęp do informacji i bezpośredni kontakt z instytucjami.

UE realizuje także wiele programów, które wspierają różnorodność językową i kulturową Europy oraz proces uczenia się języków przez całe życie. Więcej informacji na ten temat: http://europa.eu/languages .

***

Organizatorzy: British Council, Goethe-Institut, Instytut Austriacki, Instytut Cervantesa, Instytut Francuski, Włoski Instytut Kultury, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Krakowskie obchody zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

 

 CTT