Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-08-19

 

8 marca 2010 r. Instytut UE ds. Równości Kobiet i Mężczyzn rozpoczął projekt „Kobiety Europy” (Women of Europe). Polega on na stworzeniu bazy danych, w której znajdą się informacje o Europejkach mogących stać się inspiracją dla innych. Zgromadzone w ten sposób historie pań, które odniosły sukces na różnych polach, będą pomocne w dalszych pracach EIGE.

Każdego roku dwanaście pań spośród kobiet, które zgłosiły się lub zostały zaproponowane do projektu, trafi na karty kalendarza zatytułowanego „Kobiety inspirujące Europę”. Poprzez tę inicjatywę EIGE chce zaprezentować szerszej publiczności dokonania i historie sukcesu najbardziej niezwykłych Europejek.

Termin zgłaszania kandydatek upływa już 25 sierpnia!

Instytut UE ds. Równości Kobiet i Mężczyzn zachęca do nadsyłania kandydatur pań, które działając w różnych sferach życia społecznego stały się pozytywnym przykładem dla innych Europejek.

Zgłoszenia – w języku angielskim – można dokonać poprzez stronę internetową. Powinno zawierać ono uzasadnienie, krótki biogram, dane teleadresowe, zdjęcie oraz rekomendacje.

Więcej informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres: womenofeurope@eige.europa.eu.

 CTT