Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-08-12

Zaprojektowany gadżet powinien w ciekawy i inspirujący sposób promować Europejski Fundusz Społeczny oraz możliwości, jakie stwarza wykorzystanie środków z EFS. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Udział w konkursie jest bezpłatny, przy czym udziału w nim nie mogą brać podmioty, w których kierownictwie zasiadają pracownicy lub członkowie rodzin pracownikówCentrum Projektów Europejskich, Regionalnych Ośrodków EFS, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II Stopnia PO KL.

Termin składania projektów upływa 30 września br. Decyduje data wpływu!

Prototyp gadżetu wraz z dokumentacją techniczną oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

 

Centrum Projektów Europejskich

Krajowy Ośrodek EFS

Ul. Domaniewska 39A

02-672 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs – gadżet EFS”

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

www.roEFS.pl/konkursgadzet

www.efs.gov.pl

E-mail: konkurs@cpe.gov.pl

 

 CTT