Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-08-12

W ramach projektu HAMAM prowadzone są prace nad prototypem urządzenia, które umożliwi diagnostykę raka piersi, łącząc multimodalne obrazowanie mammograficzne, obrazowanie rezonansem magnetycznym oraz inne technologie z informacjami uzyskanymi od pacjentki. Lekarze będą mogli porównywać multimodalne obrazy, zestawić je ze sobą, korzystając jednocześnie z dostępu do historii pacjentki oraz wyników jej badań. Urządzenie zostanie poddane testom w wybranych szpitalach w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i w Holandii.

- Rak piersi to choroba, która dotyka miliony kobiet.W Europie każdego roku na raka piersi umiera ich około 130 tys.Wiele z nich można by uratować, jeżeli możliwe byłoby wcześniejsze postawienie właściwej diagnozy– powidziała wiceprzewodnicząca Komisji Neelie Kroes, która odpowiada również za agendę cyfrową. – Opracowana w ramach projektu HAMAM możliwość wykorzystania technologii cyfrowych w celu ratowania życia ludzkiego to bardzo dobra wiadomość.

Nowoczesna technologia dla zdrowia kobiet

Każdego roku w Europie rozpoznaje się około 350 tys. nowych przypadków zachorowań na raka piersi, co stanowi 26 proc. wszystkich przypadków zachorowań na raka wśród kobiet. 17 proc. kobiet, które umierają na raka, cierpiało na raka piersi. Walka z rakiem piersi polega obecnie głównie na jego jak najwcześniejszym zdiagnozowaniu.

Mimo rozwoju nowoczesnych technologii obrazowania, wczesne wykrywanie i precyzyjna diagnoza raka piersi nadal pozostają problematyczne. Wykonuje się niepotrzebne biopsje, a guzy często pozostają niewykryte, aż do momentu, gdy skuteczna terapia staje się o wiele trudniejsza lub wręcz niemożliwa. Jednym z celów projektu HAMAM jest rozwiązanie tego problemu przez zintegrowanie obrazowania multimodalnego i informacji o pacjentce w ramach jednego urządzenia klinicznego.Urządzenie to umożliwia porównywanie obrazów uzyskanych następującymi metodami obrazowania: mammografią rentgenowską, tomosyntezą, obrazowaniem rezonansem magnetycznym, ultrasonografią 2D/3D oraz pozytonową mammografią emisyjną.

Prace nad projektem, które zaplanowano na 3 lata, rozpoczęły się w 2008 r., wsparcie finansowe ze strony UE wyniosło 3,1 mln euro. W ramach projektu naukowcy, lekarze kliniczni oraz informatycy prowadzą prace nad jedną wspólną bazą danych, w której mają się znaleźć wszystkie dane dotyczące pacjentek. Celem projektu jest opracowanie klinicznych narzędzi informatycznych, które umożliwią zintegrowanie danych uzyskanych w wyniku obrazowania z danymi liczbowymi, a następnie połączenie ich z indywidualnymi profilami ryzyka zachorowania na raka piersi, które oparte są na informacjach genetycznych i na historii zachorowań w rodzinie.

W skład komitetu doradczego ds. badań klinicznych działającego w ramach projektu wchodzą eksperci będący autorytetami w dziedzinie diagnostyki raka piersi z sześciu państw członkowskich UE (Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii) oraz z USA. Testy kliniczne zostaną przeprowadzone w szpitalach w Niemczech (Berlin), w Wielkiej Brytanii (Dundee) i w Holandii (Nijmegen). W testach wezmą również udział informatycy z kilku europejskich uniwersytetów.

O dotychczasowych sukcesach i planowanych projektach

Projekt HAMAM jest następcą dwóch innych projektów finansowanych przez UE: SCREEN oraz SCREEN-TRIAL. Dzięki tym dwóm projektom na gruncie europejskim dokonano dużych postępów w diagnostyce raka piersi, co pozwoliło Europie znaleźć się obecnie w światowej czołówce w dziedzinie metod diagnozowania z użyciem mammografii cyfrowej. Dzięki projektowi HAMAM Europa jeszcze bardziej umocni swą pozycję lidera w dziedzinie diagnostyki raka piersi opartej na obrazowaniu.

Więcej na temat sukcesów w dziedzinie badań dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych finansowanych przez UE, jak również na temat projektu HAMAM, będzie można dowiedzieć się podczas ICT 2010 – największej europejskiej imprezy branżowej poświęconej badaniom w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych – która odbędzie się w Brukseli w dniach od 27 do 29 września 2010 r. Dziennikarze mogą zgłaszać swój udział na stronie internetowej konferencji.

 CTT