Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-07-22

 

- Codziennie na drogach Europy giną setki ludzi. Od 2001 r. poczyniliśmy duże postępy w zakresie bezpieczeństwa i udało nam się uratować prawie 80 tys. osób. Jednak liczba ofiar śmiertelnych i rannych na drogach nadal jest zbyt wysoka. Analizujemy, jakimi samochodami jeżdżą kierowcy, a także z jakich dróg korzystają oraz jaki mają styl jazdy, i do 2020 r. chcemy zmniejszyć o połowę liczbę śmiertelnych ofiar wypadków na drogach – zapowiada wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, który odpowiada za transport.

Program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011-2020:

Komisja przedstawiła zbiór inicjatyw, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury i zachowania użytkowników dróg.  

Obejmują one siedem celów strategicznych:

  1. Poprawa środków bezpieczeństwa dla samochodów ciężarowych i osobowych
  2. Budowa bezpieczniejszych dróg
  3. Rozwój inteligentnych pojazdów
  4. Lepsze zasady egzaminowania i szkolenia kierowców
  5. Skuteczniejsze egzekwowanie przepisów
  6. Ograniczenie liczby rannych
  7. Nowe działania dotyczące motocyklistów.

Szczegółowe środki związane z każdym celem strategicznym wymieniono w załączniku MEMO/10/343

W załączonej tabeli „Ofiary śmiertelne na drogach w podziale na państwa” pokazano, jakich postępów dokonano dzięki programowi działania na rzecz bezpieczeństwa drogowego w latach 2001-2010. Tabela zawiera dane liczbowe dla całej UE oraz dla poszczególnych państw. 

Więcej informacji znajdziesz na stronieinternetowej.

Ofiary śmiertelne na drogach w podziale na państwa (w przeliczeniu na milion mieszkańców)

Państwo członkowskie Liczba ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców Zmiana liczby ofiar śmiertelnych od 2001 do 2009 r.
2001 2009 2009-2001
Łotwa 236 112 -54%
Hiszpania 136 58 -53%
Estonia 146 75 -50%
Portugalia 163 79 -50%
Francja 138 67 -48%
Litwa 202 110 -48%
Słowacja 114 64 -43%
Włochy 125 68 -43%
Irlandia 107 54 -42%
Niemcy 85 51 -40%
Szwecja 66 39 -39%
Słowenia 140 84 -38%
UE 113 69 -36%
Belgia 145 90 -36%
Finlandia 84 53 -36%
Holandia 62 39 -35%
Wielka Brytania 61 38 -35%
Austria 119 76 -34%
Węgry 121 82 -34%
Luksemburg 159 97 -33%
Czechy 130 87 -32%
Dania 81 55 -30%
Cypr 140 89 -28%
Grecja 172 130 -23%
Polska 145 120 -17%
Bułgaria 128 118 -11%
Rumunia 112 130 14%
Malta 41 51 31%

Uwaga: Przewiduje się, że w 2010 r. liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zmniejszy się o ponad 40 proc. (z 36 proc. w 2009 r.).

 

Europejczycy chcą bezpiecznych dróg

Europejczycy gorąco popierają zdwojenie wysiłków państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego – wynika z badania opinii publicznej Eurobarometr. Dziewięciu na dziesięciu pytanych uznało, że najpoważniejszym problemem dla bezpieczeństwa na drodze są pijani kierowcy (94 proc. badanych), podczas gdy prawie ośmiu na dziesięciu (78 proc. odpowiedzi) wskazało raczej na jazdę z nadmierną prędkością.

Ponad połowa badanych (52 proc.) stwierdza, że wysiłki państw członkowskich powinny skupiać się przede wszystkim na ulepszaniu infrastruktury drogowej (lub wskazuje stan dróg na drugim miejscu), podczas gdy 42 proc. optuje za ostrzejszym egzekwowaniem przestrzegania reguł ruchu drogowego, a 36 proc. – za równie surowym traktowaniem piratów drogowych, bez względu na to, czy są to kierowcy miejscowi, czy zagraniczni. Badanie Eurobarometru, przeprowadzone na zamówienie KE, wpisuje się w najnowszą edycję ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.

- Te liczby mówią same za siebie: Europejczykom zależy na bezpieczeństwie na drodze. Pomimo znacznych postępów, jakie poczyniliśmy w ostatnich latach, obywatele mają absolutną rację. Bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia i trzeba po prostu wziąć się do roboty. Każda kolejna śmierć na drodze to wielka strata, dlatego naszym obowiązkiem jest nie ustawać w wysiłkach na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas.

Badaniem Eurobarometru na temat bezpieczeństwa na drodze objęto 25 tys. Europejczyków w wieku co najmniej 15 lat, reprezentujących każde z 27 państw członkowskich. Grupa ta stanowi reprezentatywną próbę obywateli UE, a wyniki statystyczne oparto na średniej ważonej, niwelującej różnice w liczebności populacji poszczególnych krajów.

Cele, jakie przyświecały zleconemu przez Komisję badaniu, to:

  • wnikliwy wgląd w problemy, które zdaniem obywateli UE stanowią najpoważniejsze z niebezpieczeństw, jakie czyhają na drodze;
  • dokładniejsze ustalenie obszarów, w których intensywniejsze działania rządów byłyby pożądane z punktu widzenia obywateli;
  • uściślenie zagadnień, które według Europejczyków powinny być priorytetem dla polityków.

Badanie stanowi jeden z elementów trwającej kampanii Komisji, która ma na celu zmniejszenie o połowę liczbę ofiar wypadków na drogach w całej Europie.

Więcej informacji:

Eurobarometer: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm#301

MEMO/10/344

 CTT