Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-06-29

Po wykorzystaniu przez użytkownika 80 proc. ustalonego wcześniej limitu operatorzy będą zobowiązani do wysłania im wiadomości ostrzegawczej, a po jego przekroczeniu będą musieli odciąć im dostęp do internetu, chyba że klient wyrazi chęć dalszego korzystania z sieci w bieżącym miesiącu.

Ponadto maksymalna stawka hurtowa za przesyłanie danych w roamingu spadnie z 1 euro do 80 centów za 1MB. Maksymalna cena połączenia w roamingu spadnie do z 43 do 39 centów za minutę (bez VAT), zaś cena za odebranie rozmowy będzie wynosić maksymalnie 15 centów za minutę (bez VAT), czyli o 4 centy mniej niż dotychczas.

Koszt wykonywania i odbierania połączeń podczas pobytu za granicą w obrębie UE będzie teraz o 73 proc. niższy niż w 2005 r., kiedy to UE po raz pierwszy podjęła działania mające na celu obniżenie wygórowanych stawek za połączenia w roamingu ( IP/05/901).

- To już koniec przykrych niespodzianek na rachunkach za telefon komórkowy. Dotyczy to zarówno turystów, jak i osób podróżujących służbowo, które korzystają z internetu za pośrednictwem smartfonów i laptopów podczas pobytu w innych krajach UE – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Neelie Kroes, która odpowiada za agendę cyfrową. – UE obniża również koszt połączeń w roamingu dla podróżujących. Jestem zdecydowana podjąć działania, dzięki którym rynki telekomunikacyjne w UE staną się bardziej konkurencyjne.

Przesyłanie danych w roamingu

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie roamingu (nr 544/2009) , które przyjęto w 2009 r., od dnia 1 marca 2010 r. ( IP/10/215) operatorzy telefonii komórkowej zobowiązani są do udostępnienia klientom funkcji polegającej na automatycznym odcięciu usług przesyłania danych za pośrednictwem telefonu komórkowego lub komputera w momencie przekroczenia przez nich ustalonego wcześniej limitu.

Od 1 lipca 2010 r. dla wszystkich klientów, którzy nie ustalą swojego własnego limitu, zostanie automatycznie wprowadzony miesięczny limit opłat wynoszący 50 euro bez VAT, po przekroczeniu którego operatorzy będą odcinać dostęp do Internetu. Dla krajów nienależących do strefy euro kwota ta będzie ustalana w oparciu o kurs wymiany, który będzie podawany w Dzienniku Urzędowym UE począwszy od dnia 1 czerwca 2010 r.

Dzięki tym środkom użytkownicy nie będą już otrzymywać ogromnych rachunków, niekiedy opiewających nawet na tysiące euro, tylko dlatego, ze ściągali z internetu muzykę lub oglądali pliki filmowe przy użyciu swoich telefonów lub komputerów podczas pobytu w innych kraju UE, nie mając jednocześnie świadomości kosztów takich usług.

Przykładem tego problemu jest przypadek obywatela Niemiec, który korzystając we Francji z roamingu ściągnął z internetu program telewizyjny, po czym otrzymał rachunek na ponad 46 000 euro. Inny przykład to przypadek studenta z Wielkiej Brytanii, który dostał rachunek na prawie 9000 euro za korzystanie z internetu w roamingu podczas miesięcznego pobytu za granicą w celach naukowych.

Rozporządzenie nakazuje, by operatorzy wysyłali swoim klientom wiadomość z informacją o obowiązujących stawkach za roaming za każdym razem, gdy wjeżdżają oni do innego kraju UE. Po wykorzystaniu przez klientów 80 proc. ustalonego wcześniej limitu operatorzy są również zobowiązani do wysłania im wiadomości ostrzegawczej. Powiadomienia mogą mieć postać wiadomości tekstowej, emaila lub okna wyskakującego na ekranie komputera, w zależności od decyzji operatora i od wykorzystywanego urządzenia.

Ponadto z dniem 1 lipca maksymalne ceny hurtowe za przesyłanie danych w roamingu dopuszczane na mocy rozporządzenia w sprawie roamingu zostają obniżone z 1 euro do 80 centów z za 1 MB pobranych lub wysłanych danych. W przyszłym roku cena zostanie ponownie obniżona, do 50 centów za 1 MB.

Połączenia głosowe w roamingu

Maksymalne ceny detaliczne połączeń w roamingu (bez VAT) również zostaną obniżone. Spadną prawie o 10 proc., z 43 do 39 centów za minutę w przypadku połączeń wychodzących oraz o ponad 20 proc., z 19 do 15 centów za minutę w przypadku połączeń przychodzących.

Ponadto odsłuchanie informacji o nowej wiadomości głosowej stanie się nieodpłatne, choć abonenci nadal będą płacić za odsłuchiwanie wiadomości głosowych w roamingu. Ceny krótkich wiadomości tekstowych pozostaną na poziomie 11 centów za wiadomość.

Krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji w państwach członkowskich będą odpowiedzialne za dopilnowanie, by operatorzy przestrzegali nowych przepisów dotyczących przesyłania danych w roamingu i niższych cen połączeń głosowych. W razie problemów lub pytań dotyczących nowych limitów klienci mogą się zwrócić do krajowego organu regulacyjnego w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma ich operator.

Kontekst

Na wniosek Komisji Europejskiej Rada Ministrów UE i Parlament Europejski wprowadziły po raz pierwszy ograniczenia cen za roaming w 2007 r. ( IP/07/870), chcąc zagwarantować, by abonenci telefonów komórkowych płacili zbliżone stawki za roaming w całej UE. W lipcu 2009 r. przyjęto zmienione przepisy, na mocy których stawki za roaming miały być dalej stopniowo obniżane, tak aby do końca lipca 2011 r. maksymalna stawka za roaming wynosiła 35 centów za minutę w przypadku połączeń wychodzących oraz 11 centów za minutę w przypadku połączeń odbieranych podczas pobytu za granicą (zob. IP/09/1064 oraz MEMO/09/309).Przyjęte w 2009 r. przepisy w sprawie roamingu będą mieć zastosowanie do końca czerwca 2012 r.

Do końca czerwca 2010 r. Komisja przedstawi sprawozdanie okresowe na temat skutków wprowadzenia rozporządzenia w sprawie roamingu, a do 30 czerwca 2011 r. dokona pełnego przeglądu jego stosowania. W ramach planowanego na 2011 r. pełnego przeglądu Komisja oceni, jaki jest najlepszy sposób osiągnięcia określonego w europejskiej agendzie cyfrowej celu rozporządzenia, zgodnie z którym do 2015 r. różnica między stawkami za roaming a stawkami za krajowe połączenia komórkowe powinna być bliska zeru (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 oraz MEMO/10/200).

Komisja, w ścisłej współpracy z Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), będzie w dalszym ciągu monitorować rozwój sytuacji na rynku usług roamingowych i dopilnuje, by powyższe przepisy zostały należycie wdrożone.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej usługom roamingowym.

Maksymalne ceny detaliczne bez VAT (od 1 lipca 2010 r.)

Połączenia głosowe w roamingu

Połączenia wychodzące

39 centów

Połączenia przychodzące

15 centów

Wiadomości głosowe w roamingu

Odebranie wiadomości głosowej w roamingu

Bezpłatne

Stawka hurtowa za przesyłanie danych

1 MB pobranych lub wysłanych danych

80 centów

 CTT