Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-04-27

Szkolenie: ZASADY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ.

Czas trwania szkolenia:

13 maja 2009 (środa), godz. 10:00 – 12:00

Miejsce:

Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24

Budynek „Areszt” Sala Spacerniak

Program:

1.       Wprowadzenie,

2.       Postanowienia przepisów UE w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym,

3.       Warunki delegowania do pracy na obszar UE pracowników, zleceniobiorców,

4.       Czasowe przeniesienie prowadzenia działalności gospodarczej do kraju UE,

5.       Praca sezonowa,

6.       Praca najemna, prowadzenie działalności gospodarczej na terenie dwóch lub więcej państw członkowskich,

7.       Dyskusja.

Prowadzący:

Renata Matusiak

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY

W celu deklaracji uczestnictwa bardzo proszę o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem pod numer +12 632 47 95 lub e-mailem na adres sekretariat@transfer.edu.pl

 

 CTT