Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-06-10

Choć głównym celem wizyty premiera i kilkunastu ministrów było przedstawienie stanu przygotowań do – rozpoczynającej się niemal równo za rok – polskiej Prezydencji w Radzie UE, to część rozmów zdominowała powódź, która trwa w Polsce od ponad dwóch tygodni.

- To spotkanie pokazuje, jak ważna jest solidarność europejska mp3 -
868 KB [868 KB] – mówił Donald Tusk. Premier dziękował przewodniczącemu Barroso za gotować jak najszybszego uruchomienia unijnych środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Solidarności mp3 -
718 KB [718 KB] , ale jednocześnie zaznaczał, że nie oczekuje nadzwyczajnego traktowania. – Mimo trudnych chwil, Polska radzi sobie sprawnie – zapewniał, nawiązując także do niedawnej katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem, gdzie zginął prezydent RP Lech Kaczyński, jego żona, kilkunastu parlamentarzystów, dowódcy sił zbrojnych i wysocy rangą urzędnicy państwowi.

Nawiązując do przyszłorocznej prezydencji Tusk mówił, że spotkanie w Brukseli na rok przed jej objęciem przewodnictwa w Radzie UE pokazuje, jak poważnie polski rząd podchodzi to tego wyzwania. Podkreślał też, że choć traktat z Lizbony nieco zmienia formułę prezydencji, nie oznacza to, że staje się ona mniej ważna. - Dla Polski rzeczą niezwykle istotną jest, aby Europa była coraz bardziej Europą, aby gospodarka i polityka były ze sobą coraz bardziej zintegrowane mp3 - 2
MB [2 MB] - mówił Tusk. Dodał, że jedną z kluczowych kwestii przewodnictwa w Radzie UE będzie bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych mp3 -
380 KB [380 KB] .

 

 

Szef KE José Manuel Barroso zaznaczał, że okres w jakiem przypada polskie przewodnictwo – druga połowa przyszłego roku – będzie niezwykle ważna dla całej UE m.in. ze względu na ustalanie pespektywy finansowej na lata 2014-2020. Według niego, w tym kontekście doświadczenia Polski będą niezwykle ważne, bo w 2009 r. była ona jedynym krajem UE, który nie znalazł się w recesji. Może robić wrażenie to, że w 2009 roku Polska była jedynym krajem UE, który zanotował dodatni bilans gospodarczy, a prognozy na 2010 rok są jeszcze lepsze mp3 -
140 KB [140 KB] - podkreślał Barroso.

Barroso wymienił także priorytety zaproponowane przez Polskę mp3 -
190 KB [190 KB] na drugą połowę 2011 r. – Oprócz nakreślenia nowych ram finansowych dla UE to także umacnianie rynku wewnętrznego, kolejne etapy realizacji Partnerstwa Wschodniego, bezpieczeństwo energetyczne oraz wdrażanie strategii Europa 2020 – przypominał szef KE.

Barroso chwalił stanowisko Warszawy, która – jego zdaniem – proponując dalszą rozbudowę rynku wewnętrznego jednocześnie przestrzega przed nadmierną centralizacją.

Obejrzyj  fragmenty ich wspólnej konferencji prasowej. 

             

W czasie pobytu w Brukseli delegacja rządowa uczestniczyła w cotygodniowej sesji plenarnej Kolegium Komisarzy. W jej trakcie członkowie polskiego rządu mogli bezpośrednio rozmawiać z komisarzami odpowiedzialnymi za poszczególne sektory unijnej gospodarki.

Obejrzyj materiał wideo z początku spotkania w siedzibie Komisji Europejskiej.

Podczas wizyty w Brukseli Donald Tusk spotkał się także z Przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem.

 CTT