Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-05-28

Trzech na czterech Europejczyków jest zwolennikami ostrzeżeń zdrowotnych w formie obrazków na opakowaniach papierosów, a także popiera zakaz palenia tytoniu w restauracjach. Badanie Eurobarometru dowodzi jednak także, że co trzeci Europejczyk nadal pali, mimo że w związku z używaniem tytoniu umiera połowa palaczy. W najbliższym czasie Komisja planuje rozpoczęcie otwartych konsultacji w celu przeglądu dyrektywy z 2001 r. w sprawie wyrobów tytoniowych. Komisja intensyfikuje także swoje działania związane ze zwalczaniem tytoniu w UE.

- Tytoń zabija corocznie 650 000 Europejczyków. Wielu z nich można by uratować za sprawą ograniczenia palenia. Szczególnie niepokojący jest odsetek palaczy wśród młodych ludzi. Europa nie może biernie przyglądać się, jak młode pokolenia puszczają z dymem swoje zdrowie! – apeluje komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli. – Będę robił wszystko, co w mojej mocy, by ograniczyć palenie tytoniu w Europie poprzez nadchodzący przegląd obowiązujących przepisów dotyczących wyrobów tytoniowych, a także będę zastanawiał się, w jaki sposób ukształtować jasny i skuteczny zestaw przepisów, działający w interesie zdrowia Europejczyków.

Dyrektywa ws. wyrobów tytoniowych

Dyrektywa nr 2001/37/WE określa maksymalne poziomy m.in. nikotyny i substancji smolistych w papierosach, a także zobowiązuje producentów do stosowania tekstowych ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach papierosów oraz do zgłaszania składników tytoniu. Wprowadzono również zakaz używania na opakowaniach takich określeń jak „lekkie”.

Komisja prowadzi obecnie przegląd tej dyrektywy, aby zapewnić wyższy poziom ochrony zdrowia oraz dostosować te przepisy do zmian w zakresie składników wyrobów tytoniowych i do zmian w prawie krajowym. Jednym z celów przeglądu będzie m.in. zapewnienie konsumentom lepszych informacji oraz zmniejszenie atrakcyjności wyrobów tytoniowych, szczególnie dla młodzieży. Komisja planuje przedstawić wniosek w sprawie zmiany dyrektywy w drugiej połowie 2011 r.

Obszary wolne od dymu

Po wydaniu przez Radę w listopadzie 2009 r. zalecenia w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego KE zdecydowanie popiera działania państw członkowskich na rzecz „Europy wolnej od dymu tytoniowego do 2012 r.”.

W tym kontekście Komisja zachęca wszystkie państwa członkowskie do ochrony swoich obywateli przed narażeniem na dym tytoniowy w zamkniętych miejscach publicznych, w miejscu pracy i w środkach transportu publicznego, aby ograniczyć narażanie dzieci na tzw. dym wtórny. (Przyjęcie i wdrożenie przepisów dotyczących środowisk wolnych od dymu tytoniowego pozostaje w kompetencji państw członkowskich).

Więcej ostrzeżeń

Badanie Eurobarometru wskazuje, że obywatele UE są zwolennikami surowszych środków zwalczania tytoniu. Ostrzeżenia zdrowotne w formie obrazków na opakowaniach papierosów cieszą się dużym poparciem społecznym (75 proc.), mimo że obecnie ostrzeżenia takie stosowane są tylko w czterech państwach członkowskich. Wielu Europejczyków popiera również zakaz stosowania substancji aromatyzujących poprawiających smak papierosów (61 proc.), a także zakaz reklamy tytoniu w miejscu sprzedaży (63 proc.).

W innym badaniu Komisji przedstawiono dowody jasno wskazujące na skuteczność ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach papierosów. Podnoszą one wiedzę o skutkach palenia tytoniu dla zdrowia, a także przyczyniają się do zmiany postaw i zachowań dotyczących palenia.

Kampania HELP

Komisja sfinansowała stworzenie i rozpowszechnianie dwóch nowych spotów telewizyjnych skierowanych do młodych ludzi, w szczególności do kobiet. Spoty będą nadawane w całej Europie na ponad 130 kanałach od 31 maja 2010 r.

Informacje o polskiej części kampanii znajdziesz tutaj.

Kontekst

Tytoń jest najczęstszą przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów w UE. Z jego powodu co roku w UE przedwcześnie umiera 650 000 osób.

Aby ograniczyć palenie tytoniu w Unii Europejskiej, Komisja prowadzi kompleksową politykę walki z tytoniem. Szeroki wachlarz mechanizmów, działań i inicjatyw, w tym przepisy dotyczące walki z tytoniem, działania wspierające zapobieganie paleniu i zrywanie z nałogiem służą dalszej realizacji i wzmocnieniu polityki walki z tytoniem.

 CTT