Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-05-14


Projekt Unia Możliwości powstał z myślą o młodych, ambitnych studentach i absolwentach, którym zależy na stworzeniu własnej ścieżki kariery. W ramach targów możecie odkryć wiele możliwości własnego rozwoju, poznać perspektywy kształcenia i zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą oraz zdobyć informacjeo tworzeniu własnego biznesu.

Targi Informacji Europejskiej „Unia Możliwości” są organizowane 29 maja w godzinach 10-18.00 w Klubie Studenckim „Żaczek”. W programie mnóstwo atrakcji, przewidziana jest zarówno część wystawiennicza, jak i wykłady, warsztaty a także konkurs z nagrodami ! Warsztaty i wykłady są podzielone na kilka bloków tematycznych: studiowanie za granicą i wyjazdy stypendialne m.in. ze środków unijnych, praca za granicą, praktyki i staże na obszarze Unii Europejskiej i w instytucjach unijnych, Fundusze Europejskie na założenie własnego przedsiębiorstwa a także podstawy przedsiębiorczości. Dzięki spotkaniom z przedstawicielami różnych instytucji dowiecie się m.in. od czego rozpocząć realizację pomysłów na własny biznes, jak ubiegać się o dofinansowanie i gdzie zasięgnąć dalszych informacji na temat wyjazdów zagranicznych.

Projekt wspierają takie firmy i organizacje jak: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej wraz z Małopolskim Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct, Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP), Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego działający przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, Erasmus Student Network Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Espace CampusFrance de Varsovie.

„Unia Możliwości” organizowana jest przez organizację studencką AEGEE-Kraków, lokalny oddział Europejskiego Forum Studentów. Jest to organizacja założona w 1985 roku, zrzeszająca obecnie ok. 15 tys. studentów z całej Europy. Główne cele AEGEE to promowanie integracji europejskiej, kontaktów międzykulturowych, budowanie obywatelskiego społeczeństwa. Realizacji tych celów służą liczne projekty angażujące studentów z wielu krajów, jak np. wymiany międzynarodowe, letnie uniwersytety, konferencje i szkolenia. AEGEE-Kraków zostało stworzone w 1991 roku, obecnie działa u nas około 150 studentów z większości krakowskich uczelni. Zrealizowaliśmy już wiele udanych projektów, zarówno lokalnych jak i na skalę europejską i pozostajemy jednym z najaktywniejszych oddziałów w tej części Europy.

Patroni honorowi m.in.:
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

Targi są sponsorowane przez: Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”

 CTT