Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-05-12

 W związku z tym w dniach od 24 maja do 1 czerwca Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska zaprasza wszystkich przedsiębiorców oraz osoby, które dopiero planują rozpocząć działalność gospodarczą, na szereg bezpłatnych warsztatów oraz szkoleń mających na celu: w szczególności ułatwienie zdobycia dotacji unijnych, wykorzystania własności intelektualnej w działalności gospodarczej, współpracy przemysłu z uczelnią, itp.

 

Szczegółowy plan EUROPEJSKIEGO TYGODNIA MŚP W KRAKOWIE:

24 maja 2010 roku – AUTOSTRADA INNOWACJI - od założenia do rozwoju własnej firmy
Gdzie: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, budynek ARESZT, sala SPACERNIAK
Czas trwania: 10:00 – 16:00
Głównym tematem szkolenia bedzie przedstawienie różnych możliwości pozyskania funduszy na założenie i rozwój własnej działaności gospodarczej. Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Szczegółowe informacje

25/26 maja 2010 roku – MS PROJECT - efektywne narzędzie do zarządzania projektami
Gdzie: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, budynek ARESZT, sala SPACERNIAK
Czas trwania: 09:00 – 16:00
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z oprogramowaniem MS Project. Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów wykorzystania tego popularnego programu w czasie realizacji rzeczywistych projektów.
Szczegółowe informacje

31 maja 2010 roku - ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI – miecz i tarcza przedsiębiorcy, szkolenie z praw własności intelektualnej
Gdzie: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, budynek ARESZT, sala SPACERNIAK
Czas trwania: 09:30 – 12:00
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami ochrony przed nieuczciwą konkurencją.
Szczegółowe informacje

1 czerwca 2010 roku - ABC przygotowania projektu w 7. Programie Ramowym
Gdzie: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, budynek ARESZT, sala SPACERNIAK
Czas trwania: 10:00 – 14:00
Szkolenie to dotyczyć będzie pozyskania środków (7.Program Ramowy) na współpracę międzynarodową. Uczestnicy dowiedzą się jak poszukiwać partnerów do współpracy międzynarodowej oraz jak rozpocząć swoją „przygodę” w międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych. W drugiej części szkolenia prelegenci przekażą praktyczną wiedzę na temat tworzenia wniosku do projektów z 7. Programu Ramowego.
Szczegółowe informacje

Uczestnictwo we wszystkich imprezach jest całkowicie bezpłatne.
Zgłoszenie na szkolenie wymaga wcześniejszego przesłania formularza zgłoszeniowego - formularze zgłoszeniowe dostępne są w "szczegółowych informacjach" znajdujących sie pod każdym szkoleniem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 CTT